หน้าแรก Storage Backup Solution Power Play: Eaton & VxRail นวัตกรรมล่าสุดของระบบ HCI

Power Play: Eaton & VxRail นวัตกรรมล่าสุดของระบบ HCI

แบ่งปัน

ในรายงาน 2019 Magic Quadrant for HCI ของ Gartner ระบุว่า กว่า 70% ขององค์กรทั้งหลายจะหันมาใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จภายในปี 2023

โดยพบว่าหลายบริษัทนำระบบ HCI มาใช้เนื่องจากเห็นประโยชน์ทั้งด้านความเรียบง่าย ความยืดหยุ่นในการขยับขยายระบบ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ซึ่งทางผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OEM อย่าง Eaton กล่าวไว้ว่า HCI เป็นการใช้องค์ประกอบเล็กๆ บนเครือข่ายแบบเวอร์ช่วลมาทำงานด้านประมวลผลและสตอเรจ จนได้สภาพแวดล้อมการทำงานที่แข็งแกร่งและคล่องตัวมากขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนในการวางระบบ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากมายในการดูแลรักษา

แต่การวางระบบ HCI ก็มีความเสี่ยง เช่น ปัญหาด้านการสำรองพลังงานที่อาจส่งผลต่อการรับส่งข้อมูล ซึ่งผู้ใช้หลายรายต้องการความสามารถในการปิดระบบ VxRail อย่างเหมาะสมกรณีไฟดับ ทำให้ทาง Eaton พัฒนาซอฟต์แวร์ Intelligent Power Manager มาใช้กับระบบ VxRail เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ที่มา : CRN