CommScope เปิดตัวแอ็คเซสพอยต์ชุดใหม่ รับมาตรฐานใหม่ Wi-Fi 6

CommScope ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในกลุ่มแอคเซสพอยต์ที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ที่ให้ความสามารถที่เหนือกว่าทั้งด้านอัตราการรับส่งข้อมูล ความสามารถในการรองรับการใช้งาน ไปจนถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันด้วยเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ