หน้าแรก Networking & Wireless 5G ภารกิจจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทองหล่อ-เพชรบุรีตัดใหม่

ภารกิจจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทองหล่อ-เพชรบุรีตัดใหม่

แบ่งปัน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท – ถนนเพชรบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นั้น

ในการนี้ ทีมงานวิศวกรเอไอเอสได้เข้าร่วมสนับสนุนในภารกิจนี้อย่างเต็มที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแผนการบริหารจัดการสายสื่อสารที่ร่วมกันกับทุกหน่วยงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเล็งเห็นถึงผลประโยน์ของประเทศชาติที่จะได้รับจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร และที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณี