หน้าแรก News & Event AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชั่นส์ที่พร้อมใช้งานจริง

AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชั่นส์ที่พร้อมใช้งานจริง

แบ่งปัน

AIS Business สร้างปรากฎการณ์สะเทือนภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการวิวัฒน์ครั้งใหม่ของ Intelligence Infrastructure เพิ่มขีดความโครงข่าย นวัตกรรม โซลูชั่นส์ และ Enterprise Platform สู่ “การใช้งานจริง” ที่ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมแบบ Cross Industry Collaboration พร้อมยึดหัวหาด 3 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนการเติบโต GDP และระบบเศรษฐกิจประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ในใจองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างการเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน พร้อมส่งเสริม Sustainable Nation หรือการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS อธิบายว่า “เรามุ่งมั่นกับการยกระดับ Intelligence Infrastructure เพื่อให้รองรับการทำงานสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร ซึ่งวันนี้เรามีความพร้อมในการวิวัฒน์ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการทำงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เราพร้อมอย่างยิ่งในการส่งมอบบริการดิจิทัลและโซลูชั่นส์ให้กับอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้า  ซึ่งเป็น Sector สำคัญที่มีส่วนผลักดันการเติบโตของ GDP ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจในภาพรวม”

ธนพงษ์ เสริมต่อไปอีกว่า วันนี้ AIS Business เดินหน้าทำงานภายใต้แนวคิดอีโคซิสเต็ม อีโคโนมี่ หรือ การสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ในด้านของการเชื่อมต่อธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Collaboration) ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลก ดังเช่นความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ที่พร้อมให้บริการไมโครซอฟท์ ทีมโฟน รวมถึงสุดยอดนวัตกรรมเจนเอไอ (genAI) ที่จะมาช่วยยกระดับการทำงานของโลกยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับ Microsoft 365 Copilot for Enterprise

รวมไปถึงแพลตฟอร์มและโซลูชั่นส์เพื่อองค์กร ที่เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอไอเอส พารากอน แพลตฟอร์ม (AIS PARAGON Platform) ที่เชื่อมต่อเครือข่าย 5G, Fibre, Edge Computing, Cloud, และ Software Application เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจอุตสาหกรรม และ CPaaS (Communications Platform-as-a-Service) แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบของ Cloud-based, บริการคลาวด์พีซีสำหรับธุรกิจ (Cloud PC for Business) ที่เป็นการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนคลาวด์รูปแบบใหม่ มีความปลอดภัยสูง

ธนพงษ์ ยืนยันถึงความพร้อมในการส่งมอบบริการดิจิทัลและโซลูชั่นส์ให้กับทั้ง 3 อุตสาหกรรมหลักไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้า เพื่อเสริมศักยภาพการทำงาน สร้างความมั่นใจ ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน