หน้าแรก Security ดาวน์โหลด! Ebook 10 คู่มือด้าน Cybersecurity (ฟรี) ที่คุณควรรู้และควรใช้งาน

ดาวน์โหลด! Ebook 10 คู่มือด้าน Cybersecurity (ฟรี) ที่คุณควรรู้และควรใช้งาน

แบ่งปัน

คลังคู่มือความปลอดภัยทางไซเบอร์ฟรีชุดนี้ (ทั้ง 10 ชุด) ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่แหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไปจนถึงคู่มือเฉพาะสำหรับภาคส่วนและองค์กรต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะทำงานในธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษ คู่มือเหล่านี้มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กลยุทธ์ในการรับมือกับภัยคุกคาม และคำแนะนำสำหรับการใช้บริการออนไลน์อย่างปลอดภัย

 

คู่มือ Cybersecurity resource and reference guide

คู่มือ Cyber Security Toolkit for Boards

คู่มือ Guide for Users of C2M2 and CMMC

คู่มือ Department of Defense (DoD) Cybersecurity Reference Architecture

คู่มือ Guide to Securing Remote Access Software

คู่มือ Incident Response Guide: Water and Wastewater Sector

คู่มือ NIST Phish Scale User Guide

คู่มือ Phishing guidance: Stopping the attack cycle at phase one

คู่มือ #StopRansomware Guide

คู่มือ Using online services safely

ที่มา : HNS