หน้าแรก Networking & Wireless Google ทุ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์ วางแผนสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 2 เส้นในมหาสมุทรแปซิฟิก

Google ทุ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์ วางแผนสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 2 เส้นในมหาสมุทรแปซิฟิก

แบ่งปัน

Google ประกาศการลงทุนใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 36,000 ล้านบาท) เพื่อยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีชื่อว่า Pacific Connect ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายเคเบิลใต้น้ำ 2 เส้นร่วมกับพันธมิตรต่างๆ

สายเคเบิลเหล่านี้จะสร้างเส้นทางอินเทอร์เน็ตใยแก้วนำแสงใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และดินแดนต่างๆ ในแปซิฟิก

สายเคเบิลเส้นแรกมีชื่อว่า Proa ตามชื่อเรือแคนูใบสมัยโบราณของหมู่เกาะมาเรียนา ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท NEC Corporation สายเคเบิล Proa จะเชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่น, เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (CNMI) และเกาะกวม นอกจากนี้ Google ยังมีแผนที่จะขยายระบบเชื่อมต่อเดิมระหว่าง ไต้หวัน-ฟิลิปปินส์-สหรัฐอเมริกา (TPU) ไปยัง CNMI ด้วย

ส่วนสายเคเบิลเส้นที่สองมีชื่อว่า Taihei (สร้างโดย NEC เช่นกัน) งมาจากคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าทั้ง “สันติสุข” และ “มหาสมุทรแปซิฟิก” สายเคเบิล Taihei จะเชื่อมต่อประเทศญี่ปุ่นกับดินแดนฮาวาย นอกจากนี้ Google ยังได้ประกาศขยายสายเคเบิลที่ชื่อว่า Tabua ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ไปยังฮาวายด้วย เมื่อสร้างเสร็จ สายเคเบิลระบบ Taihei และ Tabua จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างสหรัฐอเมริกากับเมือง Takahagi ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Techspot