หน้าแรก News & Event พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ต่อยอดความยืดหยุ่นและอิสระด้านความปลอดภัยด้วย 
Cortex XSIAM

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ต่อยอดความยืดหยุ่นและอิสระด้านความปลอดภัยด้วย 
Cortex XSIAM

แบ่งปัน

Cortex XSIAM® จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เป็นแพลตฟอร์มการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้องค์กรสามารถรวมขั้นตอนและการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบรวมศูนย์ ภายใต้โซลูชันหนึ่งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก วันนี้เราจึงประกาศความพร้อมให้ลูกค้าสามารถผสานโมเดล ML (แมชีนเลิร์นนิ่ง) ของตนเองและข้อมูล EDR (Endpoint Detection and Response) จากระบบภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการตรวจสอบและจัดการกับภัยต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ กล่าวได้ว่า ลูกค้าของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ จะได้รับความยืดหยุ่นและอิสระในการปรับแต่งระบบผ่าน Cortex XSIAM เพื่อสร้างโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างลงตัวที่สุด