หน้าแรก Storage Backup Solution 4 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น กับระบบสตอเรจที่ออกแบบสำหรับใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์

4 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น กับระบบสตอเรจที่ออกแบบสำหรับใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์

แบ่งปัน

ในปี 2024 นี้  Dennis Hahn, นักวิเคราะห์หลักจาก Omdia ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Cloud Storage และการบริหารจัดการข้อมูล ได้เผยแนวโน้มสำคัญ  4 ประการ ที่มีแนวโน้มส่งผลต่ออุตสาหกรรมด้านระบบสตอเรจและศูนย์ข้อมูล ซึ่งแนวโน้มทั้งหมดจะส่งผลต่อการออกแบบ พัฒนา และการเลือกใช้ระบบเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปี 2024 อันประกอบด้วย :

#1 ระบบเก็บข้อมูลหลักที่มีระบบป้องกัน ransomware ในตัว

แนวโน้มแรกที่เราจะพูดถึงคือ การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก (primary storage) ที่มีระบบป้องกันแรนซั่มแวร์ในตัว สำหรับความสามารถในการฝังระบบกู้คืนข้อมูลจากแรนซั่มแวร์ไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและระบบจัดเรียงข้อมูล (storage arrays) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณกู้คืนข้อมูลที่ถูกแรนซั่มแวร์เข้ารหัสหรือมาทำลายข้อมูลจได้ อีกความสามารถสำคัญที่หลายๆ เวนเดอร์กำลังนำมาใช้คือ การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ, การตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้น, และการปิดระบบก่อนที่การโจมตีจะสร้างความเสียหายร้ายแรง ดังนั้น ในขณะที่คุณพิจารณาความสามารถในการป้องกันข้อมูลสำหรับปี 2024 คุณอาจพิจารณาว่า ระบบจัดเก็บข้อมูลหลักสามารถทำงานร่วมกับระบบสำรองข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลของคุณเพื่อป้องกันการโจมตีจากแรนซั่มแวร์ด้วย

#2 Storage-as-a-service แบบ on-premise:

แนวโน้มที่สองที่อยากพูดถึงคือ On-premise Storage-as-a-Service (STaaS) นั่นเอง การจัดเก็บข้อมูลแบบ On-premise ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะในรูปแบบการชำระเงินและการบริหารจัดการ สำหรับระบบบริการ STaaS นี้ มอบสองสิ่งหลัก ๆ ให้คุณ ประเด็นแรกก็คื รูปแบบการชำระเงินแบบ Pay-as-you-go หรือ Pay-for-what-you-use แทนที่จะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูล แต่ทว่า STaaS ช่วยให้คุณจ่ายเฉพาะพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณใช้จริง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากเดิมที่เป็น Capex ไปเป็นแบบ Opex แทน อีกประเด็นก็คือ ผู้ให้บริการ STaaS สามารถเข้ามาดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น

#3 โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบยั่งยืน

แนวโน้มที่สาม เป็นเรื่องของความยั่งยืนและโซลูชันศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Sustainability and green) กล่าวคือ ผู้ดำเนินการด้านข้อมูลพยายามปรับปรุงความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุง เราเพิ่งทำการสำรวจกับผู้ตอบแบบสอบถามจากยุโรปตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ และพวกเขาพูดถึงการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพื่อต้องการปรับปรุงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดอีกประการหนึ่งคือการจัดการกับขยะข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งข้อมูลจำนวนมากที่เข้าสู่ศูนย์ข้อมูล หลายๆ อย่างเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ ข้อมูลพวกนี้อาจถูกลบหรือจัดการในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูลจากมุมมองความยั่งยืนที่กำหนดได้

#4 แนวโน้ม Quad-Level Cell (QLC) Storage

แนวโน้มสำคัญข้อที่สี่คือ “Quad-Level Cell (QLC) Storage” ปัจจุบันนี้ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลจะเริ่มใช้ Solid State Drives (SSDs) ที่ใช้เซลล์ระดับ Quad-Level (QLC) แรงขับเคลื่อนนี้มาจากความต้องการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างชุดข้อมูลฝึกอบรมสำหรับ AI โดยผู้ดูแลระบบกำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดหมวดหมู่, การคลีน, และรีดคุณสมบัติจากข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อนำไปใส่ในชุดข้อมูล ซึ่งต้องบอกว่า QLC เข้ามาตอบโจทย์ได้ดี เหมาะกับการสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่สามารถโต้ตอบได้เพื่อประมวลผลข้อมูลประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้น QLC เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญในปี 2024 นี้

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – DCK