หน้าแรก Networking & Wireless ซิมโฟนี่ สุดแกร่ง วางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำยาวกกว่า 1,300 ก.ม. เชื่อมโยง 3 ประเทศ

ซิมโฟนี่ สุดแกร่ง วางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำยาวกกว่า 1,300 ก.ม. เชื่อมโยง 3 ประเทศ

แบ่งปัน
symphony

วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ กรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร และ ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเชื่อมต่อสายสัญญาเคเบิลใต้น้ำสู่สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จังหวัดระยอง ในโครงการก่อสร้างและวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ (MCT Submarine Cable System) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย มีระยะทางกว่า 1,300 ก.ม. มูลค่าโครงการภายใต้งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายด้านการสื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียนสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารของภูมิภาค (HUB of Asian) กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านการสื่อสาร การค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอย่างมหาศาล โดยจะเปิดให้บริการได้ทั้งระบบในเดือนเมษายนนี้

symphony

ทั้งนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการก่อสร้างและดำเนินการวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของประเทศไทย โดยพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ โมฬี เคเบิล แลนดิ้ง สเตชั่น จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้