หน้าแรก Networking & Wireless ข้อควรรู้ ! ในการก้าวสู่ตำแหน่งวิศวกร Wireless Network Engineer

ข้อควรรู้ ! ในการก้าวสู่ตำแหน่งวิศวกร Wireless Network Engineer

แบ่งปัน

ถ้าคุณฝันที่จะเป็นวิศวกรเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Engineer) อย่างแท้จริงแล้ว ทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งยวด นอกจากความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กแล้ว ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายไร้สายทั้งด้านอุปกรณ์, มาตรฐาน, โปรโตคอล, และการออกแบบแลนไร้สายก็ช่วยเติมเต็มได้อย่างดี

และนอกจากทักษะเรื่องงานแล้ว การเก่งเรื่องคนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อประสานงานกับทั้งช่างเทคนิค, ผู้จำหน่าย, และผู้จัดการโปรเจกต์ได้เป็นอย่างดี และมากกว่าการจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หรือมีประสบการณ์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน)

คุณควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้าน LAN/WAN ทั้งการวางระบบและออกแบบ รวมทั้งการมีทักษะพิเศษในด้านเทคโนโลยีไร้สายโดยเฉพาะอย่าง Wi-Fi, WiMax, และประกาศนียบัตรทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง Certified Wireless Network Professional (CWNP) ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของตัวคุณเองได้เช่นกัน

หน้าที่งานหลักของวิศวกรเครือข่ายไร้สายนั้น ได้แก่ การค้นคว้า, ออกแบบ, และติดตั้งเครือข่ายไร้สาย โดยรวมถึงสเปกทางวิศวกรรมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ, การสำรวจและทำเอกสารข้อมูลบริเวณครอบคลุมของสัญญาณคลื่นวิทยุ, รวมทั้งการทำเอกสารด้านโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบเครือข่ายด้วย

อ่านเพิ่มเติม – roberthalf.com