หน้าแรก Artificial Intelligence ม.หอการค้าฯ เตรียมวางแผนติดตั้ง Wi-Fi 7 เตรียมยกระดับนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย

ม.หอการค้าฯ เตรียมวางแผนติดตั้ง Wi-Fi 7 เตรียมยกระดับนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศถึงความพร้อมติดตั้ง Wi-fi 7 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI เร่งสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการทำงานของบุคลากร โดยจับมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะร่วมกันยกระดับนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็น Digital University เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ให้เดินหน้าไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ดังนั้น การเป็น AI UTCC จึงเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักศึกษา ในยุคของ Generative AI”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแผนติดตั้ง Wi-fi 7 ที่มีจุดเด่นคือความหน่วงในการรับส่งข้อมูล (Latency) เกือบเป็นศูนย์ ดังนั้น จึงทำให้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกันจำนวนมากผ่าน Wi-fi สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างและล้ำสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เนื่องจากโครงการ AI UTCC เป็นการบูรณาการ AI ให้เข้ากับทุกมิติของมหาวิทยาลัย นอกจากเรื่องหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำประโยชน์จาก AI มาให้บริการแก่นักศึกษา โดยจะมี Wi-fi 7 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ประกอบด้วย กล้องวงจรปิดที่มีระบบ AI มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ตรวจการณ์ ที่จะช่วยให้นักศึกษา และผู้ปกครอง มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าวเสริม