หน้าแรก News & Event ทีซีซีเทค ร่วมพิธีปิดงาน “GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2017”

ทีซีซีเทค ร่วมพิธีปิดงาน “GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2017”

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด โดยมีนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวญาดา ชื่นชุ่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2017” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคม ภายใต้แนวคิด “พลังสีเขียว R PROJECT” โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Empire Tower We Run 2017 with Virgin Active กิจกรรม A Sathorn District Christmas Charity Tree และกิจกรรม Book A Round & Pun Fun ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

tcc

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาท โดยตัวแทนจากบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรจากย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย