หน้าแรก News & Event ทีซีซีเทคปั้น Enjoy To The Max ช่วยลูกค้าสร้างทักษะดิจิทัล

ทีซีซีเทคปั้น Enjoy To The Max ช่วยลูกค้าสร้างทักษะดิจิทัล

แบ่งปัน

ตามที่บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ได้เผยถึงเป้าหมายสำคัญของปี 2564 ในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นการปรับใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.) data-driven 2.) digitized customer journey และ 3.) security solutions ทั้งนี้ จากเป้าหมายดังกล่าวที่เคยประกาศไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ล่าสุดทีซีซีเทค จัดทำโครงการด้าน CSV: Creating Shared Value หรือ การสร้างคุณค่าร่วมกันให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร ภายใต้โครงการนำร่องที่มีชื่อว่า Enjoy To The Max ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรขององค์กรลูกค้าจนสามารถปรับวิถีการทำงานเข้ากับรูปแบบดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน ฯลฯ

ทั้งนี้ โครงการ Enjoy To The Max ได้ริเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยมีภารกิจสำคัญ 2 เรื่องหลักคือ 1. กระตุ้นการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี 2. สร้างคอมมูนิตี้ของ adoption specialist โดยชูแนวคิด “การมี tool ที่ดี บวกกับบุคลากรที่ใช้ tool เก่ง” คือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทีซีซีเทค ได้มีวางเป้าหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะผ่านการจัดอบรม การแบ่งปันประสบการณ์และแชร์เทคนิคที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานยุคปัจจุบัน

ที่มา : ข่าวพีอาร์