หน้าแรก News & Event ทีซีซีเทค จัดไอทีคลินิก เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ผู้แข่งขัน WIN WIN WAR Season 2

ทีซีซีเทค จัดไอทีคลินิก เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ผู้แข่งขัน WIN WIN WAR Season 2

แบ่งปัน

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ร่วมให้การสนับสนุน C asean ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านสู่รอบ 60 ทีม โครงการ Win Win War Thailand ต่อเนื่องเข้าสู่ซีซั่น 2

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ OPEN-TEC (Inspired by TCC Technology) ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย นายสุปรีย์ ทองเพชร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนติโวรี่ จำกัด นายขจร พีรกิจ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายทวีศักดิ์ บัวรัตน์เจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) จัดกิจกรรม IT Clinic ภายใต้หัวข้อ How to Make Profit in a Digital World ให้กับผู้เข้าแข่งขันฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 60 ทีม โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางต้องใจ ธนะชานันท์ (ตรงกลาง) กรรมการบริหาร C asean ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับและอธิบายถึงภาพรวมโครงการ Win Win WAR Thailand Season 2 พร้อมด้วย นางวลีพร สายะสิต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทค กล่าวเปิดงานฯ