หน้าแรก News & Event ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน Market Capital IT Day

ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน Market Capital IT Day

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้ – บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในงาน Market Capital IT Day ซึ่งจัดขึ้นที่ ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย งานสัมมนานี้มีหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจการเงินที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิเช่น เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อีกทั้งยังมีโซลูชันด้านความปลอดภัยและการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ (Security and Threats Protection)

โดยในงานนี้ นายทิวา เพ็ชรรัตน์ Data Center Operation Director ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายในหัวข้อ Secure Facility : What to look for ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซนเตอร์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนรวมในงานนี้เป็นจำนวนมาก