หน้าแรก Security อายุของใบเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ SSL/TLS จะสูงสุดได้แค่ 398 วัน

อายุของใบเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ SSL/TLS จะสูงสุดได้แค่ 398 วัน

แบ่งปัน

เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว ที่อายุของใบประกาศรับรรองอิเล็กทรอนิกส์ TLS จะถูกจำกัดลงมาเหลือ 398 วัน หรือนานกว่าหนึ่งปีเพียงเล็กน้อย จากเดิมที่ใบเซอร์รับรองเว็บไซต์นี้สามารถมีอายุยาวนานได้มากสุดถึง 27 เดือน หรือ 825 วัน

ถือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับความปลอดภัยที่นำโดย Apple, Google, และ Mozilla ซึ่งร่วมกันหันมากำหนดให้ปฏิเสธใบรับรองโดเมนสาธารณะทางดิจิตอลบนเว็บบราวเซอร์ของตัวเองที่มีอายุเกินกว่า 13 เดือนหรือ 398 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างขึ้น

ถือเป็นการลดอายุการใช้งานของใบรับรองดิจิตอลแบบ SSL/TLS ลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากที่ก่อนหน้านี้สมัยปี 2011 ที่ทาง Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ที่ดูแลเรื่องใบประกาศรับรองโดยเฉพาะ ได้ออกมากำหนดขีดจำกัดของอายุการใช้งานลงเหลือ 5 ปี จากเดิมก่อนหน้านี้ที่ใบประกาศรับรองสามารถมีอายุได้มากถึง 8 – 10 ปี

ที่มา : THN