หน้าแรก Applications SAP แต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว ขึ้นแท่น MD ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า

SAP แต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว ขึ้นแท่น MD ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า

แบ่งปัน

SAP ประกาศแต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว เป็นกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า รับผิดชอบด้านการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ภูฏาน และมัลดีฟส์ และรายงานตรงต่อนายคลอส แอนเดรเซน ผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยผลงานการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 21 ปี ทั้งด้านการขาย การพัฒนาธุรกิจ และประสบการณ์ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ทำให้เวเรนามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเอสเอพีในตำแหน่งบริหารที่หลากหลายมาตลอดระยะเวลาร่วม 7 ปี โดยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า เวเรนารั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำแผนกลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน ซึ่งในตำแหน่งนี้ เธอได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดและดูแลธุรกิจของบริษัทในกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (Conglomerates) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและช่วยวางแผนงานในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้แก่ลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้บริการ

ทั้งนี้ภายใต้การบริหารงานของเธอ ทำให้ทีมลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพีสามารถสร้างพันธมิตรในระดับผู้บริหารและแผนงานด้านนวัตกรรมร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่สุด