หน้าแรก Home Acquisition Broadcom เตรียมหยุดการขายและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของ VMware ชั่วคราว เพื่อย้ายระบบ ERP

Broadcom เตรียมหยุดการขายและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของ VMware ชั่วคราว เพื่อย้ายระบบ ERP

แบ่งปัน

Broadcom เตรียมหยุดการขายและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของ VMware ชั่วคราว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ รวมถึงฟีเจอร์สำคัญทั้งนี้เพื่อทำการย้ายระบบ ERP ของ VMware จาก SAP ไปยังระบบของ Oracle

เพื่อให้กระบวนการย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นทาง VMware แจ้งว่า ผู้ใช้จะสามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้อย่างจำกัด โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 PM (ตามเวลาแปซิฟิกของสหรัฐฯ) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2024 โดยฟีเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว มีดังนี้

– การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)

– การจัดการไลเซ่นส์การใช้งาน (License Management)

– ผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งาน (Users/Permissions)

– การบริหารสัญญาองค์กร (EA Management)

– การจัดการบัญชี (Account Management)

– Success Plans

– Subscription Delivery Platform (SDP)

– My Funds

– การซื้อหรืออัปเกรดผลิตภัณฑ์ (Purchase or Upgrade Products)

– ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร (Enroll in Learning Courses)

– การซื้อบริการสนับสนุน (Purchase Support Incidents)

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – CRN