หน้าแรก Cloud ประโยชน์ 5 ประการของ RUCKUS Analytics ช่วยจัดการเน็ตเวิร์กได้อย่างยอดเยี่ยม (ลงทะเบียนใช้ฟรี)

ประโยชน์ 5 ประการของ RUCKUS Analytics ช่วยจัดการเน็ตเวิร์กได้อย่างยอดเยี่ยม (ลงทะเบียนใช้ฟรี)

แบ่งปัน

สภาพแวดล้อมการทำงานบนเครือข่ายระดับองค์กรนั้น นับวันยิ่งทวีความซับซ้อน จัดการได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลแบ่งแยกเป็นคนละส่วน ขาดความเป็นหนึ่งเดียวจากศูนย์กลาง ที่ทำให้ผู้จัดการเครือข่ายต้องดึงข้อมูลจากหลายแหล่งมาผสานวิเคราะห์ด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของทั้งเครือข่ายได้ดีที่สุด รวมทั้งยังทำให้ฝ่ายไอทีต้องรับเรื่องขอความช่วยเหลือสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามมาด้วยความไม่พึงพอใจของผู้ใช้งาน

แต่อุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป ด้วย RUCKUS Analytics ที่เป็นบริการผ่านคลาวด์สำหรับจัดการเครือข่ายแบบอัจฉริยะ และประกันคุณภาพการให้บริการของเครือข่าย ด้วยการให้ความสามารถการมองเห็นที่ครอบคลุมทุกความเคลื่อนไหวที่อยู่บนเครือข่าย RUCKUS ของคุณ

RUCKUS Analytics จะปฏิวัติการจัดการเครือข่ายของคุณดังต่อไปนี้:

1. คอยตรวจสอบสถานะของเครือข่ายในหลายตัวแปรด้วยกัน ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่: ด้านการเชื่อมต่อ, ประสิทธิภาพ, และโครงสร้างพื้นฐาน

2. ระบุหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้แบบอัตโนมัติ ที่เกิดจากความผิดปกติบนเครือข่าย ซึ่งโดยมากจะสามารถแจ้งเตือนได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบกับผู้ใช้

3. วิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของปัญหาการให้บริการ และแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่ละเอียดและจำเพาะเจาะจง

4. ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อิงตามค่าระดับคุณภาพการให้บริการหรือ SLA ที่ฝ่ายไอทีกำหนดไว้

5. ทำรายงานและสร้างกระดานควบคุมตามแม่แบบที่มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งสามารถออกแบบสร้างกระดานควบคุมได้ตามต้องการด้วย

ถ้าอยากรู้ว่าบริการผ่านคลาวด์อย่าง RUCKUS Analytics จะสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหน ลองลงทะเบียนรับตัวทดลองฟรี หรือ ขอชมกการสาธิตการใช้งานแบบถ่ายทอดสด ได้ทันที!