หน้าแรก Internet of Things Lumada แพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเผื่อผลักดัน Internet of Things

Lumada แพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเผื่อผลักดัน Internet of Things

แบ่งปัน

Hitachi Insight Group กลุ่มธุรกิจใหม่ในเครือบริษัท ฮิตาชิ ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันธุรกิจและกลยุทธ์ด้าน Internet of Things หรือ IoT เปิดตัว “Lumada แพลตฟอร์มหลักด้าน IoT” ระดับองค์กร ที่มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมและมาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มนี้เป็นการรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการดำเนินงาน (Operational : OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผสานการจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสตรีมมิ่ง ระบบการจัดการเนื้อหาอัจฉริยะ โมเดลการจำลองสถานการณ์ และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับของบริษัทฮิตาชิ

ทั้งนี้ Lumada จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน IoT ที่อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นำเสนอบริการตามความต้องการได้เร็วขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในโลกแห่งความเป็นจริง โดยแพลตฟอร์มนี้เป็นระบบพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาโซลูชั่น IoT ทั้งหมดของฮิตาชิ และยังช่วยให้สามารถสร้างระบบนิเวศของธุรกิจ IoT ได้อย่างสมดุล

 

lumada2

Lumada ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับความท้าทายในการสร้างโซลูชั่น IoT โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความชำนาญของบริษัท ฮิตาชิ ในด้าน OT และ IT และด้วยสถาปัตยกรรมที่เปิดกว้างและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทำให้สามารถนำแพลตฟอร์มนี้ไปปรับใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับขยายได้ที่บริษัท ฮิตาชิ รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรสามารถนำมาใช้ในการปรับแต่งโซลูชั่นของตนหรือสร้างโซลูชั่นร่วมกันได้อย่างง่ายดาย