หน้าแรก Internet of Things ACW SOUTH ศูนย์กลางความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยองค์กรให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมสนับสนุนธุรกิจสู่ตลาดโลก

ACW SOUTH ศูนย์กลางความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยองค์กรให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมสนับสนุนธุรกิจสู่ตลาดโลก

แบ่งปัน

ท่ามกลางสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หลายองค์กรให้ความสำคัญและเตรียมการณ์ป้องกัน สำหรับศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ ACW SOUTH (Art of Cyber War) ของประเทศไต้หวัน เพื่อการพัฒนาวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลของไต้หวัน (MODA) เป็นอีกหนึ่งศูนย์ด้านไซเบอร์ที่มีบทบาทและความร่วมมือทำงานในการป้องกันทางไซเบอร์ข้ามชาติ เพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคการศึกษามหาวิทยาลัย-อุตสาหกรรม-รัฐบาล ในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดยตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว (The Green Energy Technology Demonstration Site) Shalun Smart Green Energy Science City (SGESC) เมืองไถหนาน และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยเป็นศูนย์กลางความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งแรกของไต้หวัน

ACW SOUTH มีเป้าหมายในการช่วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมความร่วมมือข้ามโดเมนและการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมความปลอดภัยทาง ไซเบอร์และอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน รวมทั้งยังเป็นพื้นที่บ่มเพาะความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการพัฒนาวิจัยของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ หรือ Smart manufacturing เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่เป็นการผสานรวมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ คลาวด์คอมพิวติ้ง และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นด้านการผลิต ทั้งนี้ในการผลิตอัจฉริยะยังมีโจทย์ความท้าทายที่สำคัญ คือ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิเช่น การละเมิดข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ การติดมัลแวร์ และการก่อวินาศกรรม ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบการผลิตและข้อมูลสำคัญ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล และการหยุดชะงักในการดำเนินงาน รวมถึงอันตรายทางกายภาพอีกด้วย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ และการป้องกัน รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้กระทบกับภาคการผลิตจึงต้องมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

พร้อมกันนี้ยังมีกับบริการด้านอื่นๆ อาทิ สนามทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ สถานการณ์จำลองการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสภาพแวดล้อมการผลิตอัจฉริยะแบบจำลองที่สามารถใช้เพื่อสาธิตและ ทดสอบ การจำลองสถานการณ์การฝึกอบรมการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผู้ปฏิบัติงาน บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้ผลิตประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้การให้บริการของศูนย์ฯ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะที่จะมีประโยชน์กับทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลไต้หวัน ที่มีเป้าหมายตาม “แผนพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลแห่งชาติ” เพื่อการบูรณาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะภาคอุตสาหกรรม

นักวิศวะชาวไทย คุณ Iammongkol Saranacho ผู้ที่ทำงานอยู่ในโครงการของ ACW SOUTH

Packet X และ ShareTech ผลผลิตและความร่วมมือทางธุรกิจ จาก ACW South
นอกเหนือจากการเป็นศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว ACW South ยังได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้กลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีทั้งแบบสตาร์ทอัพ เรื่อยไปจนถึงผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงได้มีโอกาสก้าวสู่ตลาดโลก ตัวอย่างเช่น ทางบริษัท “Packet X” ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นในการจัดการด้านภัยคุกคามต่างๆ โดยมีฟีเจอร์ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจภายในตัวเดียวกัน อาทิ การทำ Filter, Load Balance, VM-Tunnel, Deduplication, Blocking ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ขององค์กรอย่างเช่น IPS/IDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกบริษัทที่น่าสนใจชื่อว่า “ShareTech” เป็นบริษัททีพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ทั้ง Network Security, Email Security, รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Wireless Networking โดยมีโปรดักส์เด่นๆ อย่างเช่นพวกที่เป็น Firewall ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้อย่างยอดเยี่ยม ตอบโจทย์การการป้องกันที่ระบบอื่นไม่สามารถทำงานได้เป็นต้น

Packet X และ ShareTech เป็นแค่สองบริษัทในอีกหลายๆ บริษัทที่ ACW South ให้ความร่วมมือและผลักดัน ซึ่งพวกเขาคาดหวังว่า บริษัทที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสู่ตลาดและเป็นการสร้างพลังและชื่อเสียงในแง่ของระบบไอทีซีเคียวริตี้ของไต้หวันได้ต่อไป