หน้าแรก News & Event แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านการมอนิเตอร์ระบบไอทีประจำปี 2566 จาก Paessler

แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านการมอนิเตอร์ระบบไอทีประจำปี 2566 จาก Paessler

แบ่งปัน

Paessler ได้คาดการณ์แนวโน้มที่สำคัญบางส่วน ทั้งจากมุมมองของบริษัทเองก็ดีหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์โครงสร้างระบบไอทีและระบบเครือข่ายก็ดี โดยปี 2566 น่าจะมีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นดังนี้

1 การก้าวสู่ระบบดิจิทัลยังคงผลักดันให้เกิดภาระหน้าที่ใหม่ๆ ในระบบไอที
แม้คนส่วนใหญ่จะมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคในการผสานรวมโลกไอทีและ OT (เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ) เข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการมอนิเตอร์ระบบในภาพรวมหรือทั้งระบบนิเวศน์ ดังนั้นยิ่งเราต้องการขยายศักยภาพของการผสานรวมของโลก IT/OT เราก็ยิ่งต้องใช้โซลูชันที่สามารถมอนิเตอร์และติดตามอุปกรณ์และโครงสร้างระบบเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนที่สุดด้วยเช่นกัน

2 โซลูชันการมอนิเตอร์ระบบจะมีบทบาทสำคัญในศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลตลอดจนโครงสร้างระบบและอุปกรณ์อื่นๆ มาพร้อมความท้าทายในการมอนิเตอร์ระบบ การดูแลให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจึงจำเป็นต้องคอยติดตามอุปกรณ์ทางเทคนิคจำนวนมากอย่างใกล้ชิด ดังนั้นโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบจึงน่าจะมีบทบาทสำคัญควบคู่ไปกับศูนย์ข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน

3 การมอนิเตอร์ระบบจากทางไกลผ่านคลาวด์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ต้องทำให้ได้ดียิ่งขึ้น
โซลูชันการมอนิเตอร์ระบบผ่านคลาวด์ยังคงพบปัญหาบางส่วนเนื่องจากต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและมีความเร็วสูงเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เป็นผลจากความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องจับตาและองค์กรควรใช้เครื่องมือการมอนิเตอร์ระบบร่วมกันให้เหมาะสม

4 จุดโฟกัสที่เปลี่ยนไปด้านการปรับปรุงความปลอดภัยในระบบ IoT
มีช่องว่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นจุดหนึ่ง นั่นก็คือช่องว่างเรื่องความปลอดภัยของ IoT (อินเทอร์เน็ตออฟติงส์) โซลูชันการมอนิเตอร์ระบบที่ดีต้องสามารถช่วยดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสถานที่ อาทิ ระบบล็อกประตู กล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับควันไฟ หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งสามารถรวมการมอนิเตอร์ระบบทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง และธุรกิจต่างๆ ควรพิจารณาแง่มุมเหล่านี้ในการตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันในอนาคตต่อไป

5 สถาปัตยกรรมแบบกระจายจะกลายเป็นนิวนอร์มอล
แนวคิดการทำงานแบบไฮบริด สำนักงานจากทางไกล และการทำงานจากที่บ้าน กลายเป็นเรื่องปกติของหลายองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้บนคลาวด์แทนที่จะใช้โครงสร้างระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์