Virtualization

หน้าแรก Cloud Virtualization
DellEMC

DellEMC เปิดตัว VxBlock 1000 แพลตฟอร์ม CI สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่

จากปัญหาเดิมๆ ในการสร้างระบบไพรเวทคลาวด์ของตัวเองจากฮาร์ดแวร์หลายแบรนด์มาผสมกัน ที่ทั้งยุ่งยาก ใช้เวลาติดตั้งนานเป็นเดือนกว่าจะเข้ารูปเข้ารอย จนนำมาสู่การจับมือกันของ VMware, Cisco, และ EMC ในชื่อของ VCE เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบคอนเวอร์เจนต์หรือ CI ที่รู้จักกันในชื่อ “Vblock” นั้น
Nutanix

เทรนด์ไอที เพื่อรวมอุปกรณ์ไอทีไว้ในระบบเดียว ให้ระบบไม่ซับซ้อน ทำงานได้ไม่สะดุด

หลากหลายองค์กรที่ใช้ IT Infrastructure แบบเดิมกำลังประสบกับปัญหาที่จะต้องดูแลทั้ง Server Storage และ Network ที่ทำงานแยกจากกัน ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การกู้คืนข้อมูล และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่มาจากผู้ผลิตแต่ละราย ส่งผลให้ระบบไอทีที่กำลังทำงานอยู่ หยุดชะงัก ธุรกิจสะดุด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีเทคโนโลยี Hyper-Converged Hyper-Converged Infrastructure Solution จึงเป็นการนำ เทคโนโลยี Hyper-Converged...

เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ