หน้าแรก Vendors COMMSCOPE RUCKUS สถาปัตยกรรม AIM สำหรับจัดการเน็ตเวิร์กระดับ Physical Layer

สถาปัตยกรรม AIM สำหรับจัดการเน็ตเวิร์กระดับ Physical Layer

แบ่งปัน

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายกำลังมองหาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับจัดการเครือข่ายในลำดับชั้นกายภาพอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ อย่างโซลูชั่นประเภท Automated Infrastructure Management (AIM) ที่ให้การมองเห็นการเชื่อมต่อในเลเยอร์ 1 อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อด้วยสายใยแก้วนำแสงเป็นพันเป็นหมื่นเส้น

โดยระบบ AIM จะคอยตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลำดับชั้นกายภาพโดยอัตโนมัติ โดยขจัดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลออกไป เมื่อมีการดึงสายเชื่อมต่อออกจากแผง ระบบ AIM จะตรวจจับและอัพเดตสถานะให้ทันที รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์และดำเนินการต่อ

ปัจจุบันมีการปรับปรุงมาตรฐานของโซลูชั่น AIM ใหม่ ในชื่อ ISO/IEC 18598:2016 ที่เข้าใจถึงรูปแบบของฮาร์ดแวร์และระบบสายเคเบิลในปัจจุบันมากขึ้น รวมไปถึงสวิตช์และอุปกรณ์สตอเรจต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาฮาร์ดแวร์หรือสายเคเบิลที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ รวมถึงใช้ข้อมูลที่ได้จัดการการเชื่อมต่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบง่ายได้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างโซลูชั่น AIM ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ได้แก่ imVision และ Quareo จาก CommScope เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมโซลูชัน Commscope ดูที่นี – https://goo.gl/QRY7IV