หน้าแรก Applications ไอเอฟเอส เปิดตัวโซลูชั่น ไอโอที หนุนลูกค้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ไอเอฟเอส เปิดตัวโซลูชั่น ไอโอที หนุนลูกค้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

แบ่งปัน
IFS_IoT

ไอเอฟเอส บริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรระดับโลก นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ (IFS IoT Business Connector) ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาในการแปลงไอเดียให้เป็นประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับการสนับสนุนแนวทาง อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ของลูกค้าด้วยการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่ครบวงจรและความสามารถของไอโอทีให้ใช้งานได้จริง

ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ (IFS IoT Business Connector) ได้รับการออกแบบให้ช่วยลดความเสี่ยงและสามารถนำเอาแนวทางไอโอทีมาปรับใช้ในส่วนต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น เช่น งานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ การบริหารจัดการบริการ การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการผลิต โดยจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ได้จากผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อระบุข้อสังเกตที่สามารถนำไปดำเนินการได้จริง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนการทำงานในรูปแบบที่กำหนดโดยผู้ใช้ แบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติภายในซอฟต์แวร์องค์กรของไอเอฟเอส  โดยไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ ให้การเชื่อมต่อแบบพร้อมใช้งาน (plug-and-play) กับไมโครซอฟต์ เอชัวร์ ไอโอที สวีท (Microsoft Azure IoT Suite) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกันของอุปกรณ์ รวมถึงเอพีไอ (API)  แบบเปิดสำหรับเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไอโอที  อื่นๆ หรือแอพพลิเคชั่นการสืบค้นไอโอทีที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ

ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์  จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอที กับการใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุง การบริการ และการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะเข้าไปเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนการลงทุนด้านการเชื่อมต่อไอโอที และการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดผ่านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ใหม่ๆ ผ่านทางนวัตกรรมบริการ

IFS IoT

สำหรับส่วนประกอบหลักของไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์  ประกอบด้วย

  • ไอโอที คอนโทรเลอร์ (IoT Controller) ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินการที่ต้องทำเมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอที เปิดเผยให้เห็นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ยังช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) เข้ากับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจและระบบไอทีด้วย
  • ไอโอที เกตเวย์ (IoT Gateway) ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างการสืบค้นบนคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอทีกับผลิตภัณฑ์ไอเอฟเอสที่ใช้งานภายในองค์กรหรือบนระบบคลาวด์
  • ไอโอที ดิสคอฟเวอรี แมเนเจอร์ (IoT Discovery Manager) ให้ความสามารถเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบเมื่อใช้ไมโครซอฟท์ เอชัวร์ ไอโอที สวีท(Microsoft Azure IoT Suite) เป็นแพลตฟอร์มการสืบค้น

ปัจจุบันไอเอฟเอส  ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ (IFS IoT Business Connector) กำลังนำไปใช้โดยลูกค้ากลุ่มคนหัวก้าวหน้า ได้แก่ บริษัท ซันกา ออฟชอร์ (Songa Offshore) ผู้รับเหมาด้านการขุดเจาะในทะเลระหว่างประเทศ บริษัท เอทีเอส (ATS) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการซ่อมบำรุงโรงงานและบริการด้าน   ไอทีในประเทศสหรัฐอเมริกา  บริษัท แอนติซิแมกซ์ (Anticimex) บริษัทกำจัดแมลงระหว่างประเทศ และ บริษัท เฮกลา ไมนิ่ง  (Hecla Mining) บริษัททำเหมืองโลหะมีค่าในอเมริกาเหนือ

“เราตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการกลุ่มหัวก้าวหน้านี้ เนื่องจากเราเข้าใจถึงผลกระทบอย่างมหาศาลที่เทคโนโลยีไอโอทีมีต่อธุรกิจของเรา” นายคริสโตเฟอร์ ลีโบ ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของเอทีเอส ออโตเมชั่น กล่าว และว่า “การเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของบริการภาคสนามเข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถดำเนินงานแบบอัตโนมัติด้วยแนวทางใหม่ๆ และใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น”

IFS IoT

นายจาร์ล ดาห์ลฟอร์ส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) ของแอนติซิแมกซ์  กล่าวว่า  “ไอเอฟเอส  ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ ช่วยให้เราสามารถควบคุมข้อมูลที่เกิดจากอุปกรณ์ควบคุมและกำจัดแมลงสำหรับระบบดิจิทัลของเราได้อย่างครอบคลุม ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้ตามที่พวกเขาต้องการ”

นายแดน แมทธิวส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) ของไอเอฟเอส กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา ทำให้เราสามารถเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น และการลงทุนในไอโอทีไม่เพียงให้ผลผลิตของข้อมูลและแผนภูมิจำนวนมหาศาล แต่ยังนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริงภายใต้การวางแผนและดำเนินการร่วมกันในแนวทางที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับทุกสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในธุรกิจปัจจุบัน

Dan Matthews IFS
นายแดน แมทธิวส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) ของไอเอฟเอส

 

สำหรับลูกค้าของเรา นี่คือแนวทางที่ง่ายกว่าเดิมในการเริ่มต้นใช้งานไอโอที เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและให้มูลค่าที่สามารถจับต้องได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม” ทั้งนี้ ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ จะพร้อมใช้งานในต้นปี 2560 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์: www.ifsworld.com/iot.