หน้าแรก Cloud บทสรุปและแนวโน้มจาก IDC “ดิจิตอล” จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนปี 2560

บทสรุปและแนวโน้มจาก IDC “ดิจิตอล” จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนปี 2560

แบ่งปัน

ไอดีซี สรุปว่า ปี 2559 เป็นปีแห่งแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เริ่มลงทุนและเน้นไปยังการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง จึงทำให้ผู้ให้บริการทั้งหลายจำเป็นต้อทำการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอล (digital transformation – DX) ในปี 2560

ความสนใจหลัก ๆ จะมุ่งไปสู่การผูกติดกับดิจิตอล (Digital Engagement) เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่จะวางสินค้าและบริการใหม่ ๆ และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการดั้งเดิมไปสู่ลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ รวมถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มในอนาคตอีกด้วย การผูกติดกับดิจิตอลจะไม่เพียงเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่ยังรวมไปถึงการบริการจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการและการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเริ่มต้นด้วยความยากที่จะมุ่งสู่ความเป็น “ดิจิตอล” การสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้เริ่มนำเสนอสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดแล้วพร้อมกันกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราเชื่อว่า ในปี 2560 จะเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของการผูกติดกับดิจิตอล เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่ปรับวิสัยทัศน์ของตนเองใหม่” กล่าวโดย นายชีฟ พุดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยตลาดโทรคมนาคม ประจำ ไอดีซีเอเชียแปซิฟิก

ภายใต้บริบทของ ปี 2560 ปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล มีคาดการณ์แนวโน้มที่สำคัญหลายเรื่องได้แก่:

– ในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 ขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะบริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ในการประยุกต์ใช้ API ที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์

– ในปี 2561, SD WAN จะถูกใช้งานราวร้อยละ 30 ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างสาขาต่าง ๆ

– ในปี 2561 แม้ว่าการกระตุ้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน WAN ประหยัดพลังงาน (low power WAN) อย่างเช่น LoRa และ Sigfox แต่การไม่มีการออกใบอนุญาตและขาดความสามารถเรื่อง QoS จะเป็นเหตุให้บริษัทต่าง ๆ เน้นการทำ IoT ให้กับการใช้งานต่าง ๆ ที่มีกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ

– ในปี 2561 การเติบโตของการรับชมโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี OTT จะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเพย์ทีวีแบบดั้งเดิมไปสู่การให้บริการผ่านคลาวด์

– ในปี 2562 องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มที่จะใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อบริการนี้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายปลายทางได้แล้ว

ข้อมูลที่มา : งานประชุม Asia/Pacific Telecom Summit 2016