หน้าแรก Storage IDC คาดว่าข้อมูลทั่วโลกจะมากถึง 175 Zettabyte ภายในปี 2025

IDC คาดว่าข้อมูลทั่วโลกจะมากถึง 175 Zettabyte ภายในปี 2025

แบ่งปัน

IDC ได้ออกรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของปริมาณข้อมูลทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มจากปีนี้ที่มีอยู่ 33 ZB (Zettabytes) ขึ้นไปถึง 175 ZB ได้ภายในปี 2025 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นต่อปีถึง 61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากซิสโก้เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับตัวเลข 175 ZB นี้ มากกว่าตัวเลขที่ IDC เคยทำนายไว้เมื่อปีที่แล้วประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ และมองว่าข้อมูลจะกระจุกตัวอยู่ตามแหล่งต่างๆ 3 แหล่งใหญ่ด้วยกันอันได้แก่ ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งที่ตั้งภายในองค์กรแบบเก่า และที่อยู่บนคลาวด์, ฝั่ง Edge อย่างเสากระจายสัญญาณและสำนักงานสาขา, และอุปกรณ์ปลายทางหรือเอนด์พอยต์อันได้แก่ พีซี สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ IoT

หน่วย Zettabyte นี้ เท่ากับหนึ่งล้านล้านกิกะไบต์ ซึ่งเปรียบเทียบกันว่า การเขียนข้อมูลทั้ง 175ZB บนแผ่นบลูเรย์ จะทำให้ได้แผ่นซ้อนกันที่กินความสูงได้เท่ากับระยะทางเดินทางไปดวงจันทร์ได้ถึง 23 เที่ยว หรือแม้แต่การเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ขณะนี้ ก็ยังต้องใช้ดิสก์มากถึง 1.25 หมื่นล้านลูก ซึ่งปริมาณฮาร์ดดิสก์ที่มีการบริโภคอยู่ปัจจุบันยังมีแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ IDC ยังมีการทำนายตัวเลขในปี 2025 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก เช่น จะมีการจำหน่ายสตอเรจเพิ่มรวมอีก 42ZB ภายในอีก 7 ปีข้างหน้า, อุปกรณ์ IoT จะสร้างข้อมูลขึ้นมามากกว่า 90ZB, 49 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดจะเก็บอยู่บนคลาวด์, และ 30 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่สร้างขึ้นจะถูกนำมาใช้ทันทีแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานฉบับเต็มของ IDC (สนับสนุนโดยซีเกท)

ที่มา : Networkworld