หน้าแรก Security EU รายงานว่า ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎ GDPR อย่างครอบคลุมในช่วง 2 ปีแรกนี้

EU รายงานว่า ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎ GDPR อย่างครอบคลุมในช่วง 2 ปีแรกนี้

แบ่งปัน

จากรายงานที่ตีแผ่ออกมาล่าสุดเกี่ยวกับการประเมินของ EU เกี่ยวกับผลกระทบของ GDPR ในช่วงสองปีแรกที่บังคับใช้ พบว่ากฎหมายใหม่นี้ได้ยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวแก่สาธารณะพอสมควร

แม้ถือว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ผลเพียงพอตามที่ทาง EU คาดหวังไว้แต่แรก อันเนื่องมาจากการกระจายตัวของตลาดในยุโรป รวมทั้งทรัพยากรที่ไม่เพียงพอที่จะจัดตัวแทนคอยตรวจสอบ

ทั้งนี้รายงานระบุว่า EU จำเป็นต้องมีการพัฒนากฎระเบียบและการบังคับใช้ในหลายด้านสำหรับอนาคต แม้จะมีข้อมูลทางสถิติว่า ประชากรในสหภาพยุโรปกว่า 2 ใน 3 ต่างตื่นตัวและรู้ว่ามีกฎหมาย GDPR และมีหน่วยงานปกป้องความปลอดภัยข้อมูลในประเทศตัวเอง

โดยเฉพาะการผลักดันให้กฎหมายในท้องถิ่นสอดคล้องกับกฎของอียู อย่างไรก็ตาม ก็มีประเทศอื่นที่อยู่ภายนอกอียู อย่างเช่นนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ที่เริ่มพิจารณาที่จะออกกฎหมายในรูปแบบของตัวเองมาบังคับใช้ หลังจากที่เห็นความสำเร็จของกฎหมาย GDPR ด้วย

ที่มา : ITProportal