หน้าแรก Home Business วันแห่งการตรวจวัดโลก ประจำปี 2022 – การตรวจวัดในยุคดิจิตอล

วันแห่งการตรวจวัดโลก ประจำปี 2022 – การตรวจวัดในยุคดิจิตอล

แบ่งปัน

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 1875 ที่ตัวแทนจาก 17 ประเทศได้ลงนามก่อตั้ง Metre Convention อันเป็นที่มาของมาตราเมตริก ระบบตรวจวัดที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก สมกับที่ยกย่องให้วันดังกล่าวเป็น World Metrology Day

หลายปีต่อจากนั้นก็มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมาถึง 3 ครั้ง ที่นักตรวจวัดได้ช่วยผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยการตรวจวัดที่แม่นยำและละเอียดมากขึ้น และในยุคดิจิตอลที่เปรียบเสมือนการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ก็เช่นเดียวกันที่นักตรวจวัดได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากทั้งในด้าน IoT, เทคโนโลยี, และการปฏิวัติทางดิจิตอล

หัวหน้านักตรวจวัดของทาง Fluke คุณ Jeff Gust รวมทั้งนักตรวจวัดอย่าง Nicholas Mason และนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจวัด Michael Brown จะเข้ามาอธิบายว่าศาสตร์ของการตรวจวัดจะเข้ามามีบทบาทครั้งใหญ่ในยุคดิจิตอลนี้อย่างไร และจะพาเทคโนโลยีในทุกวงการให้ก้าวหน้าไปได้อย่างไรบ้าง

คำพูดสำคัญประจำวันแห่งการตรวจวัด

“ศาสตร์การตรวจวัดนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่เราทำทุกๆ วัน แม้จะเห็นไม่ชัดเจน หรือเราหลายคนไม่ได้สังเกต แต่จริงๆ การตรวจวัด และความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างมีส่วนทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งสิ้น” Mike Brown นักตรวจวัดด้วยซอฟต์แวร์จาก Fluke

“อนาคตของการตรวจวัดนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเรามาถึงจุดที่มีการผสานระหว่างกระบวนการเดิม สิ่งที่เคยทำมาก่อน กับการรับเอาเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาร่วมด้วย ที่เราพยายามผสานจุดเด่นจากทั้งโลก” Nicholas Mason นักตรวจวัดจาก Fluke

“มีเทคโนโลยีบนโลกนี้จำนวนมากที่มีคนคอยพัฒนาอยู่ทุกๆ วัน แต่คุณจะไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้ก้าวหน้าไปได้โดยไม่มีการตรวจวัด จุดนี้เองที่ Fluke เข้ามาเติมเต็ม” Jeff Gust หัวหน้าทีมตรวจวัดของ Fluke

“ไม่ว่ายุคสมัยใด ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นต่างขึ้นกับความสามารถในการตรวจวัดของเราทั้งสิ้น” Mike Brown นักตรวจวัดด้วยซอฟต์แวร์จาก Fluke

“ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด และคุณภาพของผลการตรวจวัดจะส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก” Jeff Gust หัวหน้าทีมตรวจวัดของ Fluke

ที่มา : https://us.flukecal.com/literature/articles-and-education/general-calibration-metrology-topics/video/metrology-digital-era

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที