หน้าแรก Security งาน Webinar : Bullet proof your software development and application

งาน Webinar : Bullet proof your software development and application

แบ่งปัน

วิธีการกำหนดชุดของข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นที่เป็นการสะท้อนกระบวนการทางธุรกิจที่แท้จริง นับเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ และบางครั้งหากไม่มีการจัดการชุดข้อมูลอย่างถูกต้อง มันอาจจะเสี่ยงต่อการที่ทำให้ข้อมูลรั่วด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้เราจะมาวิเคราะห์กันถึงผลิตภัณฑ์ของ Micro Focus ที่จะมาช่วยในการระบุและป้องกันกลุ่มของข้อมูล พร้อมเครื่องมือทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

กำหนดการ

วัน : อังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา : 10.30 – 11.30 น.
การบรรยาย : ระบบ Zoom Webinar
ภาษาในการบรรยาย : ไทย
ผู้บรรยาย : Peerapat Panpreecha, Solutions Engineer, Micro Focus

 

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://forms.gle/FJmvYankUQYz4jUo8

งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลรับผิดชอบระบบไอที และนักพัฒนาโปรแกรม พร้อมลุ้นรางวัลภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net