หน้าแรก Security Webinar : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย – แนวทางจัดการและการบริหารความเสี่ยง

Webinar : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย – แนวทางจัดการและการบริหารความเสี่ยง

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) ได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์การต่าง ๆ นั้นต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความรับผิด หรือโทษได้

หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในด้านยุทธศาสตร์ความเสี่ยง และการกำกับดูแลองค์การดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคุ้มครองข้อมูล หรือมีความสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ งานสัมมนาออนไลน์นี้จะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท่าน นัยทางกฎหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Micro Focus ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ สำนักงานกฎหมายชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำหนดการ

วัน : พฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565
เวลา : 14.00 – 15.00
ช่องทางการบรรยาย : Zoom (ภาษาไทย)
ผู้บรรยาย : วิทยากรจาก บริษัท Micro Focus ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ สำนักงานกฎหมายชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– ทำความเข้าใจ Thailand PDPA สำหรับธุรกิจของคุณ
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของคุณ
– ความเสี่ยงและวิธีการกำกับดูแล
– ปกป้องข้อมูลลูกค้าจากการถูกจารกรรม
– การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามกฎหมายอย่างถูกวิธี

ผู้บริหารและทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลรับผิดชอบระบบไอที ที่จำเป็นต้องวางแผนเรื่องกฏหมายด้าน PDPA

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://forms.gle/55edJdgUt9s6nczdA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net