หน้าแรก Cloud เชิญร่วมงาน Webinar ระบบคลาวด์ในหัวข้อ Optimize, Observability, Data Usability & Privacy (18 ม.ค.นี้)

เชิญร่วมงาน Webinar ระบบคลาวด์ในหัวข้อ Optimize, Observability, Data Usability & Privacy (18 ม.ค.นี้)

แบ่งปัน

Micro Focus ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในประเด็นที่น่าสนใจด้านระบบคลาวด์ โดยแบ่งออกเป็นสองหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

Session 1: Optimize Your Cloud Operations (เริ่มเวลา 14.00 – 15.00 น.)
การปรับแต่งประสิทธิภาพด้านคลาวด์ของคุณให้เหมาะกับการดำเนินการในยุคใหม่ โดยจะมีเครื่องมือที่น่าสนใจมาแก้ไขประเด็นเรื่องของ Cloud & Cost ที่เป็นส่วนสำคัญในแง่ของการใช้งานคลาวด์ในปัจจุบันนี้ ด้วยวิธีบริหารจัดการด้านการดำเนินงานไอที ที่เรียกว่า IT Operations Management ด้วยการปรับสมดุลระบบผ่านทางแนวคิด FinOps ที่จะช่วยให้คุณลดความสิ้นเปลือง และสามารถนำเอางบประมาณไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการติดตั้งระบบ AIOps ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานของทีมงานได้ดียิ่งขึ้น

Session 2 : Acceleration to the Cloud – Guide to Data Usability & Privacy Compliance (เริ่มเวลา 15.00 – 16.00 น.)
เรียนรู้การเร่งประสิทธิภาพในการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์ โดยคุณจะได้ทราบถึงแนวการโยกข้อมูลขึ้นคลาวด์ ผ่านทางการอธิบายตั้งแต่เริ่มแผนการณ์ดำเนินงาน การใช้กลยุทธ์ ตลอดจนเครื่องมือ ในการย้ายระบบจากทาง Micro Focus นอกจากนั้นแล้วคุณจะได้ทราบถึงวิธีป้องกันความปลอดภัย และข้อมูลกฏหมายเกี่ยวกัยระบบ Data Privacy เป็นต้น

กำหนดการ

วัน : พุธที่ 18 มกราคม 2566
เวลา : 14:00 – 16:00 น.
ช่องทางการบรรยาย : zoom
วิทยากรผู้บรรยาย : ผู้เชี่ยวชาญจาก Micro Focus

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– การใช้ FinOps ในการลดความสิ้นเปลือง และประหยัดงบประมาณให้คุณ
– การติดตั้งระบบ AIOps ช่วยเพิ่มประสิทธิผลแก่พนักงาน
– การเร่งประสิทธิภาพในการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์
– สร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลบนคลาวด์
– การบริหารจัดความเสี่ยงด้านกฏหมายเกี่ยวกับ Data Privacy

ท่านที่สนใจ สามารถคลิกลงทะเบียนได้ตามด้านล่างนี้

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/3IIJW2S