หน้าแรก News & Event วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมงาน BMAM Expo Asia 2019

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมงาน BMAM Expo Asia 2019

แบ่งปัน

คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมเสวนาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมุมมองด้านเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในงาน “BMAM Expo Asia 2019: NB-IoT Ecosystem Summit ครั้งที่ 4” ในหัวข้อ “บทบาทเทคโนโลยี NB-IoT บนระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย” (Smart AIoT the role of NB-IoT in Thailand)