หน้าแรก Vendors HP Enterprise VDO Webinar : ยกระดับไอทีและความปลอดภัยของคุณด้วยเทคโนโลยีจาก HPE

VDO Webinar : ยกระดับไอทีและความปลอดภัยของคุณด้วยเทคโนโลยีจาก HPE

แบ่งปัน

ข้อมูล คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจ โดยคุณเองจำเป็นจะต้องดูแลปกป้องและสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที และอีกทั้งจำเป็นต้องหาทางป้องกันข้อมูลจากภัยร้ายทางไซเบอร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจบุัน

Hewlett Packard Enterprise ในฐานะผู้นำทางด้าน IT Infrastructure, Hybrid Cloud รวมถึง Hardware Solutions ต่างๆ ได้ร่วมมือกับทาง VST ECS ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Unrivaled data protection solution to secure your business by HPE” ที่ช่วยมายกระดับไอทีของคุณผ่านทางประเด็นที่น่าสนใจ

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้
– มุมมองและกลยุทธของ HPE ด้านไฮบริดคลาวด์
– โซลูชั่นในการบริหารจัดการและป้องกันข้อมูลจาก HPE
– การใช้ Cohesity ในการรับมือกับภัย Ransomware
– ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ