หน้าแรก News & Event Trend Micro แนะวิธีปกป้องระบบ IoT ครบทั้งสามกลุ่มเทคโนโลยี

Trend Micro แนะวิธีปกป้องระบบ IoT ครบทั้งสามกลุ่มเทคโนโลยี

แบ่งปัน

ระบบ Internet of Things ที่ใช้งานทั่วโลกกันจริงๆ แล้ว มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างต้องการรูปแบบของระบบความปลอดภัยที่ปกป้องแตกต่างกัน ทาง Trend Micro ได้ออกมาอธิบายเทคนิคที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มโดยเริ่มตั้งแต่ IoT 0.9 ซึ่งเป็นระบบ IoT ยุคแรกสุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตบนโมเดล OSI เลย

ซึ่งระบบดังกล่าวไม่ได้มีทรัพยากรประมวลผลมากเท่าแบบอื่น เช่น ระบบ Operational Technology (OT) และ Industrial Control Systems (ICS ) ซึ่งมักตั้งอยู่ที่ไซต์งานห่างไกลที่เข้าถึงยาก อย่างยานอวกาศ ซึ่งการปกป้องความปลอดภัยเป็นเรื่องยากมาก ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง Trend Micro แนะนำให้แยกระบบดังกล่าวออกจากเครือข่ายบริษัทหลักจะดีที่สุด

ส่วน IoT 1.0 เป็นการไฮบริดจ์ผสมระหว่างแบบเก่า กับแบบใหม่กว่าที่เริ่มใช้โปรโตคอลเดียวกับโมเดล OSI ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีแบนด์วิธและแหล่งป้อนพลังงานต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการถูกค้นพบผ่านอินเทอร์เน็ต จึงยังควรใช้การแยกระบบออกต่างหากเหมือน 0.9 ขณะที่กลุ่ม IoT 2.0 ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีที่เราคุ้นเคยดีนั้น สามารถใช้โมเดลระบบความปลอดภัยทางไอทีปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : https://blog.trendmicro.com/securing-three-families-iot/