หน้าแรก Vendors Fluke Networks Seymour Goldstein จาก Fluke Networks ได้รับรางวัล TIA Star Awards

Seymour Goldstein จาก Fluke Networks ได้รับรางวัล TIA Star Awards

แบ่งปัน

สมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหรือ TIA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือในโลกแห่งการเชื่อมต่อนี้ ได้มอบรางวัล TIA Star Awards ให้คุณ Seymour Goldstein วิศวกรหลักและเป็นระดับกิติมาศักดิ์ประจำกลุ่มงานพัฒนาขั้นสูงของ Fluke Networks ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างความก้าวหน้าของทั้ง TIA และอุตสาหกรรมโดยรวม ครั้งนี้ TIA ได้ยกย่องให้ Goldstein เป็นกลุ่มท็อป 5% ของผู้ที่มีส่วนร่วมกับ TIA ทั้งในด้านการร่วมกิจกรรม การเป็นผู้นำ และการอุทิศตนในหมู่คณะกรรมการ TIA ทั้งหมด

“Seymour เป็นพนักงานคนแรกๆ ของศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสายใยแก้วนำแสงของ Fluke Networks ที่เมืองออสติน ที่ปูทางการพัฒนาเทคโนโลยีสายไฟเบอร์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง” Mark Mullins ผู้จัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้ร่วมก่อตั้ง Fluke Networks กล่าว “นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคและความสำเร็จมากมายของเขาแล้ว เขายังเป็นผู้นำและผู้สอนที่ยิ่งใหญ่แก่วิศวกรท่านอื่นๆ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในโลกของสายใยแก้วนำแสงด้วย ถือว่ารางวัล TIA Star Award ที่เขาได้รับนั้นสมควรอย่างยิ่ง”

Seymour Goldstein ได้การยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและตรวจวัดประสิทธิภาพสายเคเบิลแบบใยเแก้วนำแสง มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ทดสอบสายไฟเบอร์ ทั้งด้านการวิจัย สอบเทียบมาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรระดับนานาชาติในด้านการทดสอบและตรวจวัด ตรวสอบ ด้านวัสดุ และเครื่องมือเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงมากมาย เขาได้รับสิทธิบัตรสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทดสอบสายไฟเบอร์มากถึง 11 ฉบับ เขียนบทความทางเทคนิค เอกสารวิชาการด้านวิศวกรรม และรายงานด้านวิธีการตรวจวัดต่างๆ รวมกันมากกว่า 100 ฉบับ นอกจากนี้เมื่อปี 2019 ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง IEC 1906 Award จากความสำเร็จที่โดดเด่นและยั่งยืนในด้านการวางมาตรฐานสากลด้วย Seymour เข้ามาเป็นวิศวกรที่ Fluke Networks ตั้งแต่ปี 2000

“เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากจากการอุทิศตนที่สำคัญของสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ TIA มากที่สุด อย่าง Seymour Goldstein จาก Fluke Networks ที่ให้ทั้งเวลาและความเชี่ยวชาญมากมายที่เป็นประโยชน์แก่วงการของเรา” Tom McGarry รองประธานด้านมาตรฐานที่ TIA กล่าว “เราเปิดตัวรางวัล Star Awards เพื่อยกย่องบุคคลและบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ TIA อย่างโดดเด่น และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมนี้”

รางวัล TIA Star Awards
ปี 2021 TIA ได้เปิดตัวโครงการที่จะยกย่องและเชิดชูการอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของทั้ง TIA และวงการสารสนเทศ จากทั้งสมาชิกและบริษัทที่เข้าร่วม หรือแม้แต่บุคคลที่เป็นอาสาสมัคร โดยสร้างระบบอัตโนมัติที่คอยวัดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งตัวบุคคลและบริษัทในแต่ละกิจกรรมของ TIA ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐาน โครงการด้านเทคโนโลยีต่างๆ หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ทางการ ทั้งนี้ TIA จะรวบรวมคะแนนทุกสิ้นปีเพื่อหาผู้ชนะและผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด