หน้าแรก News & Event มูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี สานต่อความร่วมมือ

มูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี สานต่อความร่วมมือ

แบ่งปัน

มูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) ได้ประกาศถึงก้าวต่อไปของการร่วมมือระหว่างกันของสององค์กรในปี 2561 ซึ่งสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของการร่วมมือในปีแรกในการสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันสร้างโครงการริเริ่มต่างๆภายใต้กลยุทธ์หลัก 2 ส่วนในปีหน้า ได้แก่ การศึกษา และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับโครงการริเริ่มเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนอาเซียนด้วยทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม และเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ทั้งยังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคมที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ซึ่งมีหน้าที่นำเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพอย่างประสบความสำเร็จ และสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมไอทีด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรต่างๆ