หน้าแรก Home feature น่าน้อยใจ ! ผู้หญิงทำไอทียิ่งน้อยๆ อยู่ แถมเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชาย 15%

น่าน้อยใจ ! ผู้หญิงทำไอทียิ่งน้อยๆ อยู่ แถมเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชาย 15%

แบ่งปัน
Image credit : shutterstock

จากผลสำรวจวิชาชีพด้านไอทีในปี  ของ Chartered Institute พบว่า มีผู้หญิงน้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้ที่ทำงานด้านไอทีทั้งหมดในสหราชอาณาจักร ขณะที่สัดส่วนผู้ทุพพลภาพที่อยู่ในวงการนี้มี 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าทั้งสองกลุ่มนี้ต่ำกว่าสัดส่วนในสายอาชีพอื่นที่มีจำนวนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 47 และ 12 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ขณะที่คนที่ไม่ได้เป็นเชื้อชาติผิวขาวนั้นกลับมีสัดส่วนทำงานในวงการไอทีมากกว่าวงการอื่นนิดหน่อย คืออยู่ที่ 17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวงการอื่นที่มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาที่ระดับผู้บริหารแล้ว พบว่ามีผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มระดับผู้อำนวยการด้านไอทีอยู่เพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ BCS นั้นพบว่า กลุ่มผู้หญิง และผู้ทุพพลาภาพนั้น ต่างได้รับค่าจ้างต่ำกว่าชาวไอทีที่เป็นผู้ชาย และมีอวัยวะครบสมบูรณ์ โดยจากรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ 780 ปอนด์นั้น ผู้ทุพพลภาพได้ค่าจ้างต่ำกว่าคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ BCS อธิบายว่า เนื่องจากผู้ชายเป็นผู้ที่บริหารและก่อตั้งองค์กรด้านไอทีส่วนใหญ่ เราจึงควรให้พวกเขาเน้นย้ำความสำคัญของการไม่แบ่งแยกเพศและพยาธิสภาพของคนทำงานด้านไอที แม้ว่าพวกเขาจะออกมากล่าวเสมอว่าไม่ได้มีอคติก็ตาม โดยให้ความเห็นว่า การมีความหลากหลายภายในทีมงานด้านไอทีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงทุกคนทุกระดับได้

ที่มา : https://www.theregister.co.uk/2017/12/01/women_in_it_paid_15_less_than_men_make_up_17_of_it_workforce