หน้าแรก Home Business สรุป 8 อุปสรรคและปัญหาด้านไอที ที่ CIO ต้องการจัดการและแก้ไข (ประจำปี 2023)

สรุป 8 อุปสรรคและปัญหาด้านไอที ที่ CIO ต้องการจัดการและแก้ไข (ประจำปี 2023)

แบ่งปัน

ในปี 2023 เป็นปีที่เริ่มเห็นการพัฒนาด้านดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation) แต่อย่างไรก็ตามหลายองค์กรยังพบอุปสรรคและปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น และนี่คือสิ่งที่ CIO ต่างต้องการแก้ไข

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการโจมตีไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลมีมากขึ้น ซีไอโอ ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น ไฟวอลล์ ระบบการเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึง เข้ามาใช้งาน

ระบบที่เป็นแบบ Legacy

หลายองค์กรยังใช้ระบบเก่า (legacy systems) ที่ล้าสมัยและยากต่อการบำรุงรักษา ดังนั้นจึงต้องหาวิธีในการปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นระบบที่ทันสมัย พร้อมรักษาการดำเนินธุรกิจไปต่อได้โดยไม่ติดขัด

การผสานรวมระบบต่างๆ

เมื่อองค์กรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น มันจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากในการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่แล้วเช่นกัน นั่นจึงทำให้องค์กรและผู้ดูแลระบบไอทีต้องหาวิธีในการเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การบริหารจัดการข้อมูล

ด้วยความเพิ่มขึ้นของข้อมูล ผู้ดูแลระบบไอทีต้องหาวิธีในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญและมีค่าที่สามารถนำมาเป็นตัวตัดสินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

ข้อจำกัดของงบประมาณ

ซีไอโอหลายท่านอาจจะปวดหัว กับการที่ต้องหาวิธีในการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบและจัดอันดับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้อย่างชาญฉลาด

การจัดหาและการรักษาผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีมีจำกัด ดังนั้นองค์กรจต้องหาวิธีในการดึงดูดและรักษาผู้เชี่ยวชาญเก็บไว้ เพื่อให้ให้เกิดสมองไหล หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องหาผู้มีความสามารถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้น

การหันมาใช้คลาวด์เต็มขั้น

เนื่องจากองค์กรหันไปสู่เทคโนโลยีที่ใช้คลาวด์มากขึ้น เราจำเป็นต้องหาวิธีในการให้การย้ายหรือไมเกรตข้อมูลไปยังคลาวด์ให้ได้อย่างราบรื่น พร้อมยังคงรักษาความมั่นคงปลอดภัยและต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการกำหนดไว้ด้วย

การขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี

อุปสรรคหรือความยากลำบากที่องค์กรเผชิญที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ พนักงานหรือบุคลากรด้าน IT ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการได้ดี เรื่องนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี ความผิดพลาด และโอกาสที่ขาดไปในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย