หน้าแรก Data Center จาก Atos สู่ Eviden x SAP การปรับตัวเพื่อเติบโตสู่วิถียุคดิจิทัลใหม่

จาก Atos สู่ Eviden x SAP การปรับตัวเพื่อเติบโตสู่วิถียุคดิจิทัลใหม่

แบ่งปัน

โลกธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 นั้น ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ, การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ทุกองค์กรทั่วโลกเล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงในระยะยาวด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรในทุกๆ ด้าน อาทิ การลดต้นทุน, การขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด, เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้

Atos – Eviden an Atos Business การปรับตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตสู่วิถียุคดิจิทัลใหม่ สองแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกับเป้าหมายที่ชัดเจน

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาระบบไอทีบนดิจิทัลแพลตฟอร์มมายาวนาน Atos ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายช่องทางการแข่งขันบนตลาดดิจิทัล จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับบริบททางการตลาดโลกที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมและการให้บริการที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน ด้วยการแบ่งออกเป็น 2 บริษัทที่แข็งแกร่งและมั่นคง นั่นคือ Atos และ Eviden

เปิดตัวแบรนด์ Eviden

Eviden ได้มีการเปิดตัวในฐานะบริษัทพาณิชย์ภายใต้ Atos Group เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและการให้บริการทางธุรกิจดิจิทัลที่ชัดเจน ดังนี้

Atos:  มุ่งเน้นในด้านการสร้างรากฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการบริการด้าน

 • Hybrid Infrastructure & Cloud Services
 • Digital Workplace
 • Intelligent Networks
 • Technology Services
 • Unify

Eviden an Atos Business: มุ่นเน้นในการขยายการให้บริการ ด้านการจัดการข้อมูลและนวัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเป็นผู้นำด้าน

 • Transformation Acceleration
 • Smart Platforms
 • One Cloud
 • Advanced Computing
 • Digital Security
 • Net Zero Transformation

Eviden an Atos Business X SAP ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล

สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Eviden IT Solutions and Services Ltd. แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรอย่างแน่นอน เพราะ Atos Group ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานภายในทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ Eviden ยังคงจับมือกับผู้นำด้านนวัตกรรม ERP ระดับโลกอย่าง SAP ในการทำงานผสานกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม พร้อมทั้งยังมีทีมงานที่มีความชำนาญและการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านคลาวด์คอมพิวติ้งด้วยโซลูชันและนวัตกรรมใหม่ๆ จาก SAP ที่มีความเข้าใจในระบบงานของทุกอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งในการออกแบบและจัดการระบบข้อมูลองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้องค์กร สามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่องค์กรอัจฉริยะได้อย่างราบรื่นแบบไร้รอยต่อได้เช่นเดิม และยังคงเป็น SAP Platinum Partner ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุด เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลบนคลาวด์รายใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปีของ SAP มีฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านบริการและจัดการข้อมูลของ SAP พร้อมให้บริการแบบ end-to-end แนะนำโซลูชันและแพ็คเกจ ผ่านจุดบริการของ Eviden ได้ในจุดเดียว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่จะส่งผลต่อการทำงานของ Eviden และ SAP ให้สามารถมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพและการบริการที่เฉพาะเจาะจง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับโซลูชันจาก SAP ได้ตรงตามความต้องการของรูปแบบธุรกิจนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมด้านการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการทำงานได้ทุกอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานจาก Eviden ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับสากล

Eviden IT Solutions and Services Ltd. (ประเทศไทย) ยังมีโซลูชันจาก SAP และบริการต่างๆ ทั้งด้าน BTP, HXM, Ariba, SAC, Cloud, Big Data และ Cybersecurity ที่ตอบโจทย์หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล ปรับตัวสู่องค์กรอัจฉริยะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ลดต้นทุน และการบริหารจัดการทรัพยากรภายในได้อย่างคุ้มค่า ช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัว และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

โซลูชันและบริการจาก Eviden an Atos Business x SAP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่องค์กร

 • RISE with SAP เป็นบริการโซลูชันครบวงจรจาก SAP เพื่อการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในทุกมิติ ที่ช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต ช่วยปลดล็อกธุรกิจให้สามารถทำทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ระบบ Cloud ได้อย่างเต็มรูปแบบบนเครือข่ายความร่วมมือทางการค้ากับพาร์ทเนอร์ที่มีความชำนาญด้าน Cloud Solution ชั้นนำมากมายเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในทุกขั้นตอน เพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยกระบวนการ
 • การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ ด้วยการทำ Business Process Intelligence จากการพัฒนาโมเดลธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการของ SAP ในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจของตนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับแนวทางการทำงานให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์และตรงเป้าหมาย เช่น โซลูชัน Robotic Process Automation (RPA) และบริการ Artificial Intelligence (AI) อื่นๆ
 • การย้ายฐานข้อมูลทางเทคนิคอย่างไร้รอยต่อ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมในระบบ Cloud โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ และการสนับสนุนด้านการใช้งานจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อช่วยให้สามารถย้ายข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center ของ SAP หรือ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลระดับ hyperscaler เพื่อเอื้อต่อการใช้งานและขยายขีดความสามารถของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
 • ก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยการนำโซลูชัน SAP Business Technology Platform มาพร้อม Semantic layer ที่พร้อมเชื่อมประสานองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจในทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ โดยโซลูชันดังกล่าวช่วยดูแลฐานข้อมูลศูนย์กลาง ให้เป็นระเบียบและเอื้อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น
 • SAP S/4HANA Cloud – Public Cloud เป็นระบบ ERP โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเบื้องต้นบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นได้หากไม่ได้รับอนุญาต SAP S/4HANA Cloud – Public Cloud นั้นจะรองรับการทำงานขั้นพื้นฐานและสามารถปรับแต่งฟีเจอร์เบื้องต้นได้โดยต้องไม่กระทบกับโครงสร้างหลักผ่าน SAP Fiori มีการใช้งานที่แพร่หลาย ข้อมูลมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง อีกทั้งยังใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

Eviden an Atos Business ยังมี Digital Solutions และบริการต่างๆ อีกมากมาย ที่ตอบโจทย์หน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างเต็มตัว ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน นี่จึงเป็นกลไกการตลาดที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร เพื่อลดต้นทุน และการบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่า ทำให้องค์กรก้าวกระโดดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

สนใจบริการ RISE with SAP โดย Eviden สามารถ ส่งข้อมูลความสนใจผลิตภัณฑ์มาที่  https://forms.gle/WCiXH3ZdFJUf1gFx6

Reference :

https://atos.net/en/2022/press-release_2022_06_14/atos-studying-a-possible-separation-into-two-publicly-listed-companies-to-unlock-value-and-implement-an-ambitious-transformation-plan

https://atos.net/en/2023/press-release_2023_02_28/2022-annual-results-atos-delivering-on-strategic-transformation-plan

https://atos.net/en/2023/press-release_2023_04_27/q1-2023-strategic-transformation-continues-to-drive-stronger-performance