หน้าแรก Storage Data Protection Pure Storage ชี้!! COVID-19 เป็นตัวผลักดันในทุกๆ อย่างไปขึ้นบนคลาวด์

Pure Storage ชี้!! COVID-19 เป็นตัวผลักดันในทุกๆ อย่างไปขึ้นบนคลาวด์

แบ่งปัน
Image credit : siliconangle

วิกฤติที่เกิดจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 นั้นทำให้ธรรมชาติการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงกะทันหัน และอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ ตามสารที่ทางซีอีโอของ Pure Storage คุณ Charles Giancarlo กล่าวไว้

โดยเป็นการแถลงแบบออนไลน์ระหว่างการประชุมแบบเวอร์ช่วลชื่อ Pure Accelerate พร้อมทั้งมองว่าการแพร่ระบาดนี้ได้ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของธุรกิจทั้งหลายครั้งใหญ่

ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามที่ต้องการ โดยจำเป็นต้องสร้างความสามารถในการทำงานจากระยะไกลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไปจนถึงระบบออโตเมชั่นและการผนวกรวมระบบ

รวมทั้งการใช้หลักเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานแบบยืดหยุ่นด้วย เห็นได้จากธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการประเมินการลงทุนด้านไอทีใหม่ โดยย้ายความสนใจไปให้กับการปฏิวัติทางดิจิตอลในช่วงระหว่างการระบาดนี้แทน

ทีมา : CRN