หน้าแรก Home feature สุดยอด 5 ทักษะด้าน Networking Skill สำหรับปี 2018 และในอนาคต

สุดยอด 5 ทักษะด้าน Networking Skill สำหรับปี 2018 และในอนาคต

แบ่งปัน

ชาวไอทีทั้งหลายจำเป็นต้องอัพเดตลับคมทักษะ (Skill) ใหม่ๆ ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในระดับองค์กร แอดมินเครือข่ายไม่ควรจำกัดตัวเองอยู่แค่การตั้งค่าหรือจัดการเราท์เตอร์และสวิตช์เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ทาง NetworkComputing.com ได้รวบรวมทักษะที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดมากที่สุด 5 สกิลที่ควรเลือกประดับไว้ใช้อัพค่าตัวรับปีใหม่ดังต่อไปนี้

1. ทักษะการวิเคราะห์แอพพลิเคชั่น (Application analysis)
หมดยุคที่ชาวเน็ตเวิร์กจะขลุกอยู่แค่ในเลเยอร์ 1 – 4 ของ OSI Model แล้ว เพราะกลุ่มโปรโตคอลเลเยอร์ต่ำๆ นั้นไม่สามารถใช้แยกความแตกต่างของทราฟิกข้อมูลได้อย่างละเอียดแท้จริง เทคโนโลยีเครือข่ายปัจจุบันก้าวหน้าถึงขั้นที่มองเห็นข้อมูลขึ้นมาถึงเลเยอร์ 7 เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกเส้นทางหรือเราท์ติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงใช้ในการจับกลุ่มแอพที่เกี่ยวเนื่องกัน, ระบุหาคอขวดของประสิทธิภาพการสื่อสาร, หรือแม้แต่การสร้างโพลิซีเครือข่ายที่ซับซ้อน

2. ทักษะการบังคับใช้โพลิซีควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access policy enforcement)
หลายปีในอดีตนั้น องค์กรทั้งหลายมักมองข้ามการควบคุมความปลอดภัยที่ขอบนอกของเครือข่ายหรือ Edge อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ขณะที่ปัจจุบันกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเริ่มมาให้ความสำคัญที่ Edge เป็นอันดับแรก ตั้งแต่การระบุตัวตน, ยืนยันตัวตน, และให้สิทธิ์การใช้งานที่เป็นระบบที่ควบคุมได้ดีที่สุดในระดับเน็ตเวิร์ก โดยเฉพาะองค์กรที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทักษะที่เกี่ยวข้องนี้ได้แก่การใช้ทูลอย่าง Enterprise Mobility Management (EMM) และ Identity and Access Management (IAM) เป็นต้น

Image credit : quickanddirtytips

3. ทักษะด้านสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Cloud (Multi-cloud architectures)
ด้วยเป้าหมายใหม่ขององค์กรที่ต้องการกระจายแอพ, บริการ, และทรัพยากรประมวลผลต่างๆ ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์หลายเจ้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า, และเสถียรภาพที่ดีที่สุด ซึ่งทักษะที่จำเป็นได้แก่การบริหารจัดการโฟลว์ข้อมูลระหว่างแต่ละคลาวด์ ไปถึงตัวผู้ใช้ปลายทางให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งออกแบบการสำรองการทำงาน, การกู้ระบบจากภัยพิบัติ, และการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่รองรับ

4. ทักษะด้านความปลอดภัยสำหรับ IoT (IoT network security)
สถาปัตยกรรมความปลอดภัยสำหรับ IoT แบบใหม่ จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายมากกว่าไปจัดการที่ตัวอุปกรณ์ IoT โดยตรง อันได้แก่การทำเวอร์ช่วล, การแบ่งส่วนเครือข่ายแยกออกจากเครือข่ายหลัก, และการรวมศูนย์จัดการผ่านเทคโนโลยีแบบ Software-Defined

5. ทักษะการตรวจสอบเครือข่ายสำหรับ SaaS (SaaS network monitoring)
ได้แก่การคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อบนเครือข่ายระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ IaaS หรือ PaaS โดยใช้ทูลใหม่ๆ อันได้แก่ Solarwinds NetPathและ ThousandEyes Cloud Agents

ที่มา : Networkcomputing