หน้าแรก Vendors จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์

จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์

แบ่งปัน

จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ร่วมผลักดันวงการแพทย์สู่ Innovative Hospital

คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา) และคุณศัศยา อร่ามสินทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 2 จากขวา) กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร มอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 3 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดสร้างเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลคนไทยทุกวัย เพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต