หน้าแรก Home Business เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ ด้วย Huawei IdeaHub

เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ ด้วย Huawei IdeaHub

แบ่งปัน

จากการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นตัวผลักดันสำคัญให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนต้องปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้สามารถทำการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว และการเรียนการสอนหลังจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ Hybrid Learning

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom solution) คืออะไร?

เป็นระบบห้องเรียนที่ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน วิทยากร กับนักเรียนนักศึกษา หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบการเรียนการสอนนั้นกระทำได้ทั้งแบบในห้องเรียน/ห้องสัมมนา หรือจะผ่านทางระบบประชุมทางไกลผ่านทางออนไลน์ โดยผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะอยู่ในสถานที่อื่นก็ได้เช่นกัน อีกทั้งในกรณีของการเรียนการสอนเราสามารถดึงเอาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานหรือต้องค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้ระบบการเรียนการสอนถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยและช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าประชุมเข้าใจสิ่งที่กำลังศึกษาหรือเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นกว่าระบบเดิม

คุณสมบัติพิเศษของระบบห้องเรียนอัจฉริยะของหัวเว่ย

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะของหัวเว่ย Smart Classroom solution ออกแบบมาสำหรับยกระดับห้องเรียน และเพื่อตอบสนองการเรียน การสอนในปัจจุบันและอนาคต เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งครู อาจารย์ และนักเรียนให้ง่าย และทันสมัย รวมถึงมีความอัจฉริยะมากขึ้น

ให้ความสามารถในการเรียนการสอนที่หลากหลาย

โดยหัวเว่ยได้รวมความสามารถของอุปกรณ์ที่มีอยู่ พร้อมทั้งระบบแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบห้องเรียนอัจฉริยะให้ตอบสนองความต้องการของระบบการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถแยกออกได้เป็น

การเรียนการสอนในรูปแบบ Digital Classroom

โดยอุปกรณ์ Idea Hub พร้อมทั้ง Digital Board จะทำให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานในการสอนกับนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงรูปภาพ วีดีโอ การเขียน การจดบันทึก รวมถึงการรับส่งไฟล์ ต่าง ๆ และสามารถทำการแชร์ข้อมูลได้ผ่านทาง QR Code ไปที่นักเรียนได้อย่างง่ายดาย

การเรียนการสอนในรูปแบบ Collaboration หรือ Group discussion

โดยการใช้อุปกรณ์ Idea Hub เสริมเข้ามาในชั้นเรียน และจับกลุ่มนักเรียน เพื่อให้สามารถมีการพูดคุย วิจารณ์ ทำงานกลุ่ม รวมถึงให้ห้องเรียนขนาดใหญ่ ได้เห็นข้อมูลพร้อม ๆ กัน ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งพรีเซนต์ข้อมูลในกลุ่มของตัวเองไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้พร้อมกันอีกด้วย

การเรียนการสอนในรูปแบบของ Hybrid

โดยใช้อุปกรณ์ Idea Hub ในการทำการเรียนการสอน ที่ห้องปกติ และทำการกระจายการสอน ให้เป็นออนไลน์ไปยังนักเรียนที่อยู่ในที่ต่าง ๆ โดยการใช้อุปกรณ์เสริมในเรื่องของ กล้อง เครื่องเสียง ฯลฯ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประโยชน์สูงสุด และยังสามารถใช้ได้กับ platform การเรียนออนไลน์ได้เกือบทุกยี่ห้อ

Huawei IdeaHub เหมาะกับทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง

Huawei IdeaHub เป็นระบบที่จะให้คุณสามารถสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนในแนวใหม่ หรือ New Normal ได้เป็นอย่างดี มาพร้อมฟีเจอร์ฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน ช่วยยกระดับด้านการศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยองค์กรที่สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงๆ ตัวอย่างสถาบันการศึกษา ที่นำเอามาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทั้งครูผู้สอนและเด็กนักเรียนนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานและบริษัทต่างๆ สำหรับใช้ในการประชุมทั้งในห้องประชุมและนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

G-Able มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ Solution และการติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : contactcenter@g-able.com โทร. 02-781-9333