หน้าแรก Networking & Wireless Fiber Optic การทดสอบสายไฟเบอร์: การแก้ปัญหา, ตรวจความถูกต้อง, และตรวจเทียบมาตรฐาน

การทดสอบสายไฟเบอร์: การแก้ปัญหา, ตรวจความถูกต้อง, และตรวจเทียบมาตรฐาน

แบ่งปัน

ชุดอุปกรณ์ทดสอบสายไฟเบอร์นั้นมีตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตรวจสอบและทำความสะอาดสายพื้นฐาน ไปจนถึงเครื่องที่ใช้แก้ปัญหาและตรวจความถูกต้องของสายพื้นฐาน, เครื่องตรวจสอบเทียบมาตรฐาน, และเครื่องทดสอบแบบ OTDR ขั้นสูงสำหรับแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสายไฟเบอร์ที่มีอยู่

โดยสำหรับเครื่องทดสอบที่ใช้แก้ปัญหาและตรวจความถูกต้องของสายไฟเบอร์อย่างง่ายนั้น มีโซลูชั่น SimpliFiber Pro ที่มาพร้อมแหล่งกำเนิดแสงและเครื่องตรวจวัดที่นำมาใช้ร่วมกันสำหรับวัดค่าการสูญเสียบนสายไฟเบอร์ทั้งแบบซิงเกิลโหมดและมัลติโหมด เครื่องมือแก้ปัญหาสายไฟเบอร์ตัวนี้มีหน่วยความจำที่เก็บบันทึกผลการทดสอบได้บนตัวเครื่องเลย พร้อมทั้งซิงค์ความยาวคลื่นให้อัตโนมัติ ช่วยทั้งประหยัดเวลาและป้องกันความผิดพลาดได้

การทดสอบสายไฟเบอร์ใหม่เทียบมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น IEEE, TIA/EIA, หรือ ISO/IEC นั้น ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าลิงค์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบที่ต้องการได้ การตรวจสายไฟเบอร์เทียบมาตรฐานแบบครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 (Tier 1) หรือขั้นตอนการทดสอบพื้นฐาน และส่วนที่ 2 (Tier 2) หรือขั้นตอนการทดสอบเพิ่มเติม โดยการตรวจสายไฟเบอร์เทียบมาตรฐานในส่วนแรกนั้นเครื่องวัดกำลังสัญญาณพร้อมแหล่งกำเนิดแสง หรือชุดทดสอบการสูญเสียสัญญาณแสงอย่างเช่นเครื่อง CertiFiber Pro เพื่อตรวจวัดค่าการสูญเสียสุทธิของลิงค์เทียบกับค่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ขณะที่เทียร์ 2 ของการตรวจเทียบมาตรฐานและแก้ปัญหาสายใยแก้วนำแสงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องระดับ OTDR อย่าง OptiFiber Pro OTDR

การตรวจลิงค์สายไฟเบอร์เทียบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสม ร่วมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านการติดตั้งและมาตรฐานในแต่ละรูปแบบการใช้งาน ไปจนถึงความสามารถในการตีความทำรายงานผลการทดสอบ ซึ่งเครื่องทดสอบเทียบมาตรฐานสายไฟเบอร์แบบพกพา CertiFiber™ Pro สามารถนำมาใช้ตรวจเทียบมาตรฐานบนเครือข่ายทั้งแบบซิงเกิลโหมดและมัลติโหมดได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถวัดความยาวสายไฟเบอร์, ค่าการสูญเสียแสงบนสายไฟเบอร์สองเส้นที่สองความยาวคลื่น, คำนวณบัดเจ็ตรวมของค่าการสูญเสียสัญญาณแสง, เทียบผลกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เลือก, รวมทั้งให้ผลทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน แสดงขึ้นได้ทันที นอกจากนี้ยังบันทึกและจัดการผลการทดสอบเทียบมาตรฐานนี้ได้ง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์ LinkWare ที่มาด้วยพร้อมกัน

สำหรับการตรวจเทียบมาตรฐานสายไฟเบอร์แบบ Tier 2 จะเพิ่มการใช้ OTDR มาทดสอบค่าการสูญเสียเพื่อประกันคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบย่อยบนลิงค์ที่ติดตั้ง โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OTDR และการตรวจแบบ Tier-Two ได้จาก https://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/fiber-testing/optifiber-pro-otdr

Fluke Networks เป็นผู้นำตลาดด้านเครื่องมือทดสอบสายใยแก้วนำแสงระดับองค์กร ที่มีเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์หลากหลายแบบ ใช้หน้างานได้ทนทานมาก สำหรับใช้ทั้งตรวจสอบ ทำความสะอาด ตรวจความถูกต้อง ตรวจเทียบมาตรฐาน และแก้ปัญหาเครือข่ายสายไฟเบอร์