หน้าแรก Home feature เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Anywhere Workspace Solution by VMware & Fusion Advantec

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Anywhere Workspace Solution by VMware & Fusion Advantec

แบ่งปัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างโควิด-19 หลายๆ องค์กรมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ การทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home หรือ Work form Anywhere เริ่มเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชินและกระแสนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไม่เฉพาะแค่ช่วงโควิด-19 ระบาดเท่านั้น

วันนี้เราขอแนะนำ Solution ที่เป็น Cloud Subscription ภายใต้ชื่อ Anywhere Workspace ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการด้าน Digital Workspace ชั้นนำในประเทศคือ Fusion Advantec และ VMware ในการให้บริการ Services ใหม่ล่าสุดที่มี Integrated Technology ที่ดีที่สุดด้าน Work from Anywhere ของตลาดในเวลานี้

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง จากการที่พนักงานที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร (Network Perimeter) แล้ววันนึงจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ด้วย Solution VMware Anywhere Workspace เป็นการ Integrate Solutions ที่จะเข้าช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ และสร้างช่วยให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่พร้อมด้วยมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร มีประสบการณ์ที่ดีในขั้นตอนการทำงานต่างๆ ไม่ว่า เราสามารถสรุปสิ่งที่ VMware Anywhere Workspace จะเข้ามาเสริมสร้างการทำงานในโลกปัจจุบันได้ดังนี้

1. Manage Multi-Modal Employee Experience หรือก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานแก่พนักงานเป็นต้นว่า การนำอุปกรณ์การลงทะเบียนใช้งาน (Devices Enrollment), หรือพนักงานสามารถทำ Self Service เพื่อติดตั้งและเข้าใช้งาน Applications ขององค์กร ที่อยู่ภายใน Data Center, Cloud หรือ SaaS Application ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย, การสื่อสารข้อมูลจากองค์กรไปสู่พนักงานทุกๆคนได้อย่างรวดเร็ว (Notification)

2. Secure the Distribute Edge ซึ่งหมายถึงการที่บุคลากรด้าน IT ก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน, อุปกรณ์, Applications และกำหนดนโยบายด้าน IT Security และสิทธิ์ในการเข้าถึง Application ที่อยู่ภายใน Data Center หรือ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใดก็ตาม

3. Automate the Workspace ซึ่งหมายถึงความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงาน (Workflow) แบบอัตโนมัติของฝ่าย IT เองเพื่อลดระยะเวลาและรับมือกับเหตุการณ์ที่เป็น Incidents ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ ในส่วนของพนักงานเองเราสามารถสร้างกระบวนการทำงาน หรือ Workflow อัตโนมัติให้แกพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น การ Review/Approval ต่างๆ ผ่าน Mobile Workflow สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้พนักงานได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพที่สูงและรวดเร็วในการทำงานจากภายนอกองค์กร ซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งกำลังใจในการทุ่มเทให้กับการทำงานนั่นเอง

VMware Anywhere Workspace คือ โซลูชั่นใหม่ที่เกิดจากการผสาน 3 Solutions จาก VMware ซึ่งได้แก่ Workspace ONE, VMware Carbon Black และ VMware SASE เข้าไว้ด้วยกัน ในส่วนของ Workspace ONE นั้นเป็น Solution ที่ประกอบไปด้วย Unified Endpoint Management (UEM), Horizon (Virtual Desktop and Application) ซึ่ง Workspace ONE เป็น Solution หลักที่หลายๆ องค์กรนำไปพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Digital Workspace ในปัจจุบันนั้น เราก็สามารถนำคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านั้นมาในเข้าใน Anywhere Workspace ด้วย และเพิ่มแนวคิดและการสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust Networks Access (ZTNA) เข้ามาทำงานร่วมกัน

1. VMware Workspace ONE
หน้าที่สำคัญอีกอย่างของ Workspace ONE คือการจัดการการเข้าถึง Applications ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mobile, Web หรือ Virtualized App ในรูปแบบการสร้าง Enterprise App Catalog รวมทั้งความสามรถในการทำ Mobile Single Sign On (Mobile SSO), Multi Factor Authentication (MFA), Contextual Conditional Access ซึ่งคือการดูเงื่อนไขเช่น Devices Security Posture, Location ของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งาน Applications ขององค์กรได้ VMware Workspace ONE มีการทำงานบนระบบคลาวด์และ On-Premises และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ทั้งผู้ใช้งานสามารถทำงานได้จากทุกที่ สะดวกต่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน

2. VMware Carbon Black Cloud Endpoint
VMware Carbon Black Cloud Endpoint เป็น Platform รักษาความปลอดภัยทางด้าน Endpoint และ Workloadในองค์กร มีความสามารถเป็น Next Generation Anti-Virus, Enterprise EDR (Endpoint Detection and Response) รวมไปถึงการรองรับการทำ Audit & Remediation สำหรับองค์กรที่มี Security Operation Center (SOC) โดยช่วยให้องค์กรป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามประเภทต่างๆ และสามารถช่วยค้นหาภัยคุกคาม รวมถึงตรวจจับ Security Threat ได้โดยบน Carbon Black Console การทำงานบอง Carbon Black จะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ไม่หวังดีต่อองค์กร (Behavior Based Analysis) ซึ่งจะมีความละเอียดในการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงบน Endpoint หรือ Workload พร้อมทั้งสามารถ Block Malicious Application/Malware ที่มีความเสี่ยงและการทำ Quarantine Endpoint ที่มีความเสี่ยงนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายการโจมตีไปยังระบบอื่นๆ ในองค์กร และยังสามารถกำหนดคำสั่งตามนโยบายขององค์กรในด้านความปลอดภัยทาง Cyber ได้อีกด้วย VMware Carbon Black ยังมีความสามารถในการ Integrate และ Share Threat Score กับ VMware Workspace ONE ผ่าน Workspace ONE Intelligence (Add On Module on Workspace ONE) ได้อีกด้วย

3. VMware SASE (Secure Access Services Edge)
VMware SASE เป็น Network & Security Services on Cloud และเป็น Cloud Architecture ที่ประกอบไปด้วย Components ที่สำคัญคือ Unified Access Gateway (UAG), Velocloud SD-WAN Gateway และ NSX Firewall รวมทั้งสามารถ Integrate กับ Cloud Security ภายนอกเพื่อที่จะช่วยให้การเข้าใช้งาน หรือการ Access ของ User ในองค์กร เปลี่ยนไปจากเดิมๆ โดยการเชื่อมต่อไม่จำเป็นต้อง Route traffic กลับมาที่ Data Center (เช่น VPN) อีกต่อไป โดยสามารถเข้าถึง Application องค์กรจากไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ทำงานจากบ้าน, สาขา, สำนักงานใหญ่ ตลอดจน โรงงาน หรือ Cafe ก็สะดวกง่ายต่อการใช้งาน ด้วย VMware SAASE POP การเข้าใช้งาน หรือการ Access นั้น ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเสมือนนั่งอยู่ในองค์กร โดย VMware SASE POP นั้น มี Cloud Web Security ที่จะช่วยป้องกันการใช้งานทั้ง Internal Apps และ External Apps , SaaS App ที่ User ต้องการใช้งาน เพิ่มขีดจำกัดการใช้งานผ่าน App ที่หลากหลายมากขึ้น เมื่อการใช้งานได้มากขึ้น ด้านความปลอดภัย Cloud Web Security ของ VMware มองเห็น และมุ่งเน้นที่จะครอบคลุมการทำงานของ User ในส่วนนี้ด้วย การทำงาน ของ Cloud Web Security จะช่วยค้นหาภัยคุกคาม รวมถึงตรวจจับ Service ที่เป็น Threat ได้ หรือพฤติกรรมของผู้ไม่หวังดี เป็น Threats และทำให้เกิด Data Leak ขององค์กรได้ สามารถ Block Application ที่มีความเสี่ยง กำหนดคำสั่งตามนโยบายขององค์กร นอกจากนั้นใน VMware SASE ยังได้เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยจาก Product VMware ด้วย NSX Cloud Firewall

Reference New Vmware SASE by Vmware

 

บทสรุปถึงประโยชน์ของการทำ VMware Anywhere Workspace กับทาง Fusion Advantec

ประโยชน์ข้อที่ 1. ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน Applicationด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ จากสถานที่ใดก็ได้
Anywhere Workspace จะสร้างประสบการณ์การทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้หลากหลายชนิด ใช้งานง่าย สะดวก และบริหารจัดการ แบบไร้ข้อจำกัด ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน Pre-Onboarding ในองค์กร รวมไปถึงการมี self-service ในการช่วยเหลือพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา อิสระในการทำงาน ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไร้ขีดจำกัดของสถานที่ และสะดวกสบายในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น สามารถเตรียม device ให้พร้อมก่อนการใช้งานของพนักงาน ลง app ที่ใช้ในการทำงาน สร้าง policy ห้ามใช้ สิ่งที่ไม่เหมาะกับการทำงาน ก่อนพนักงานจะมาถึง ลงได้ที่ละหลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กัน ไม่ต้องลงทีละเครื่อง ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ประโยชน์ข้อที่ 2. IT สามารถจัดการ Security และสร้าง Zero Trust Architecture ในองค์กรด้วยโซลูชั่นเดียว
Anywhere Workspace ที่มี VMware Carbon Black, Workspace ONE UEM, Cloud Security ใน VMware SASE จะสร้าง Model ระบบรักษาความปลอดภัยที่จะติดตามไปผู้ใช้งานไปทุกที่ ทุกอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครือข่ายประเภทใด ๆ เราเรียกสถาปัตยกรรมนี้ว่า Zero Trust Architecture ผู้ดูแลระบบ สามารถสร้างเงื่อนไขในการเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึง ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องดูแล user จำนวนมาก ๆ ที่กระจายใช้งานอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ

ประโยชน์ข้อที่ 3. IT สามารถบริหารจัดการทุกอย่างเบ็ดเสร็จใน Platform เดียว
การทำงานของ IT Admin ที่สะดวกมากขึ้น โดยมองภาพรวมของ Devices, Users, Applicationและ Workflow Automation เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน แก้ปัญหาให้กับ User ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่าน Remote Assist ที่สามารถควบคุมหน้าจอของ Users ดูสถานะของ Devices , App Deployment สามารถสร้าง Automated Policy แบบ Real Time ได้ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการการทำงานขององค์กรได้มีรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนของงาน Operation หลาย ๆขั้นตอน ทำให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย

ประโยชน์ข้อที่ 4. ได้รับการบริการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญและ Technology Partner ชั้นนำของโลก
เรามีทีมงานในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการออกแบบทำ Solution ติดตั้ง และ Support ให้กับลูกค้าองค์กรในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน จนมีความชำนาญและทักษะที่สำคัญ ทีมงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและมี Certificate ที่รับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน Digital Workspace ตลอดจนมีความเข้าใจใน Platform ของอุปกรณ์อย่าง iOS, Android, Windows, Mac OS ตลอดจนระบบ Security และ Application ในองค์กรเป็นอย่างดี

ที่มา:
https://xtravirt.com/blog/vmware-anywhere-workspace-pulling-the-threads-of-remote-working-together/
https://www.vmware.com/solutions/anywhere-workspace.html

ติดต่อ ฝ่ายขาย เบอร์ 02-965-8006-8 หรือ ติดต่อ คุณสุทธินันท์ Tel. 081-923-3660 Email: info@fusion.co.th Website: https://www.fusion.co.th/