หน้าแรก Vendors COMMSCOPE RUCKUS จริงหรือที่ ต่อไป Wi-Fi จะกลายเป็นสาธารณูปโภคเหมือนกับไฟฟ้าและประปา?

จริงหรือที่ ต่อไป Wi-Fi จะกลายเป็นสาธารณูปโภคเหมือนกับไฟฟ้าและประปา?

แบ่งปัน

จากผลการศึกษาของ ABI พบว่า ทราฟิกการสื่อสารไร้สายกว่า 80% มีขอบเขตการใช้งานอยู่แค่ภายในอาคาร ขณะที่การสำรวจของ CommScope จากความเห็นของเจ้าของอาคาร, ผู้ให้บริการ, และสถาปนิกต่างๆ ต่างเห็นตรงกันว่า ควรมีเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ให้บริการครอบคลุมทุกบริเวณภายในอาคาร เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้ ผู้ใช้การเชื่อมต่อไร้สายภายในอาคารไม่ได้สนใจว่าต้องใช้เทคโนโลยีไหนในการให้บริการเชื่อมต่อ โดยให้ความสำคัญแค่ว่า เครือข่ายไร้สายที่มีให้บริการนั้นต้องพร้อมให้ใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งจาก 45 เปอร์เซ็นต์ของคนที่สำรวจมาต่างร้องเรียนเรื่องปัญหาการครอบคลุมสัญญาณภายในอาคารของตัวเองทั้งสิ้น

นี่จึงถือเป็นหลักฐานที่แสดงว่า ผู้ใช้ทุกคนต่างคาดหวังกับบริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคารที่ต้องมีพร้อมเหมือนกับสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งเราเจ้าของอาคารก็ควรสำรวจประสิทธิภาพการครอบคลุมสัญญาณ โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้างใหม่ๆ หรือเวลาที่มีการตกแต่งอาคาร รวมทั้งให้แน่ใจว่าการวางระบบสายเคเบิลมีมาตรฐานที่เพียงพอ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาว่า โครงสร้างพื้นฐานในอาคารที่มีอยู่สามารถรองรับความต้องการทราฟิกไร้สายที่พุ่งสูงขึ้นทุกวัน ยังไม่พูดถึงความคาดหวังของผู้ใช้ในการใช้บริการเครือข่ายไร้สายนอกอาคารที่เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CommScpoe ได้ที่นี่  https://goo.gl/e54sZf