หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ 7 ใบเซอร์ด้าน Data Analytics ที่ควรค่าแก่การครอบครอง

7 ใบเซอร์ด้าน Data Analytics ที่ควรค่าแก่การครอบครอง

แบ่งปัน

งานด้านการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลธรรมดาและบิ๊กดาต้านั้นได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งความท้าทายที่ต้องเผชิญนั้นนอกจากการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมแล้ว ยังต้องสร้างทีมงานที่มีทักษะที่ช่วยผลักดันการทำบิ๊กดาต้าด้วย

จึงไม่แปลกใจที่ความต้องการทั้งทักษะ และใบประกาศรับรองทักษะเกี่ยวกับบิ๊กดาต้าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าคุณเองต้องการสร้างมูลค่าในสายอาชีพไอทีให้ถึงที่สุดแล้ว ใบเซอร์ด้านบิ๊กดาต้าก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีมากทีเดียว ซึ่งสุดยอด 7 ใบเซอร์ด้าน Data Analytics และ Big Data มีดังนี้

• Certification of Professional Achievement in Data Sciences เป็นใบเซอร์ที่เน้นการพัฒนาการใช้งานบิ๊กดาต้าด้วยทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลพื้นฐาน โดยตลอดทั้งโปรแกรมประกอบด้วยเรื่องอัลกอริทึม ความน่าจะเป็นและสถิติ แมชชีนเลิร์นนิ่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ

• Certified Analytics Professional เป็นใบเซอร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั่วไป ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการวิเคราะห์

• Cloudera Certified Associate (CCA) Data Analyst นักพัฒนาด้าน SQL ที่ได้ใบเซอร์นี้จะเป็นการประกันว่ามีทักษะด้านการวิเคราะห์แกนหลักที่สามารถโหลด แปลง และสร้างโมเดลข้อมูล Hadoop เพื่อหาความสัมพันธ์ได้

• EMC Proven Professional Data Scientist Associate (EMCDSA) เป็นใบเซอร์ที่แสดงถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกทีมงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลในโปรเจ็กต์บิ๊กดาต้า

• MapR Certified Data Analyst เป็นการยืนยันความสามารถในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Apache Hive, Apache Pig, และ Apache Drill

• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Data Management and Analytics แสดงถึงทักษะที่หลากหลายในด้านการบริหารจัดการ SQL การสร้างโซลูชั่นข้อมูลระดับองค์กร และการยกระดับข้อมูล Business Intelligence (BI)

• SAS Certified Data Scientist Using SAS 9 เป็นใบเซอร์ที่แสดงถึงการที่สามารถควบคุมและได้การมองเห็นเชิงลึกจากบิ๊กดาต้า ผ่านเครื่องมือทั้งของ SAS และโอเพ่นซอร์สที่หลากหลาย

ที่มา : CIO