หน้าแรก Advertorial ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน Startup และทุกธุรกิจด้วย Dell OEM

ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน Startup และทุกธุรกิจด้วย Dell OEM

แบ่งปัน

เทคโนโลยีไอที การรับส่งข้อมูล อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์สวมใส่ คลาวด์คอมพิวติ้งและเซ็นเซอร์ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้แก่เรา โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT (Internet of Things)  

IoT คือคำจำกัดความของปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันภายใต้แนวคิดของ IoT อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่อยู่รอบตัวเราจะได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ซึ่งคอยเก็บข้อมูลที่อยู่รอบตัว และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบเก็บข้อมูลอัจฉริยะ อันประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นและฮาร์ดแวร์สำหรับการรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลัง ที่อาจติดตั้งอยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์หรือบริการบนระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการ ซึ่งหากได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ IoT ก็สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้อย่างไม่คาดคิด

สร้างศูนย์กลางการเชื่อมต่อผ่าน Dell IoT Gateway
เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง เดลล์ยังได้พัฒนา Dell IoT Gateway อันเป็นโซลูชั่นสำหรับนักพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT ที่รองรับการใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย โซลูชั่น Dell IoT Gateway ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ สำหรับอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น IoT เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ที่ฝังตัวอยู่ภายในอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

ssa_dell1

Dell IoT Gateway ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่พร้อมสำหรับอนาคต และสามารถปรับขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมระบบเปิด ที่ล้ำสมัยและให้ความยืดหยุ่น บนมาตรฐานอุตสาหกรรม ยิ่งกว่านั้นยังสามารถปรับขยายและเติบโตไปพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมด้าน IoT ขององค์กร องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถนำ IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองได้เช่นกัน ที่ผ่านมาเดลล์ โออีเอ็ม ได้เข้าไปมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างระบบออโตเมชั่นสำหรับอาคาร เพื่อให้เป็นอาคารอัจฉริยะ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งมวลชน บริการสุขภาพ ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต

พร้อมจัดหาทุกองค์ประกอบของ IoT
เดลล์ในฐานะผู้ให้บริการระบบไอทีโซลูชั่นส์แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด

ในทุกอุตสาหกรรม เดลล์ โออีเอ็ม จึงมีภาระกิจในการจัดหาองค์ประกอบทุกๆ ส่วนสำหรับการสรรสร้างโซลูชั่น IoT ตามแต่ความประสงค์ของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน เซ็นเซอร์ รูปแบบต่างๆ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ช่องทางและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการรับส่งข้อมูล ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ หลังบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ Dell IoT Gateway โดยเดลล์ โออีเอ็ม สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าองค์กรทุกระดับ

นอกจากนี้ เดลล์ โออีเอ็ม ยังประกอบด้วยวิศกรและบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถพัฒนาโครงการ IoT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธรุกิจได้อย่างแท้จริง เดลล์ โออีเอ็ม พร้อมให้คำปรึกษาและนำประสบการณ์ที่เคยพัฒนาโครงการ IoT ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก มาสร้างโซลูชั่น IoT ที่เหมาะสมและลงตัวกับธุรกิจที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย

ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี เดลล์ โออีเอ็ม มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้วยโซลูชั่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกมากกว่า 4,000 แห่งใน 40 กลุ่ม อุตสาหกรรมทั่วโลก และเมื่อ IoT ก้าวมามีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น เดลล์ โออีเอ็ม ก็พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยโซลูชั่น IoT ภายใต้การจัดหาของ เดลล์ โออีเอ็ม ด้วยเช่นเดียวกัน

เดลล์ โออีเอ็ม คืออีกหนึ่งหน่วยงานธุรกิจของเดลล์ โดยรูปแบบการทำธุรกิจโออีเอ็มของเดลล์นั้นเกิดจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราลงทุนทางเทคโนโลยีและสร้างความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นโมบิลิตี้ การรักษาความปลอดภัย และแน่นอนดิจิตอลอีโคโนมี ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรจากเรา จะช่วยให้ลูกค้าสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้อย่างแท้จริง

ssa_dell2

หากต้องการทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการ IoT สามารถติดตามได้ที่

Line id : @ssanetwork หรือ คลิก Link >> http://bit.do/ssanetwork
facebook คลิก Like ที่ >> https://www.facebook.com/IOT.ASEAN/
http://www.ssanetwork.co.th      http://www.ssanetwork.com
sale@ssanetwork.com  089-824-4424(k.Mint)