หน้าแรก Internet of Things Wi-Fi Alliance แนะนำเทคนิคไร้สายแบบใหม่ สำหรับงานด้านระบุตำแหน่งอุปกรณ์ !

Wi-Fi Alliance แนะนำเทคนิคไร้สายแบบใหม่ สำหรับงานด้านระบุตำแหน่งอุปกรณ์ !

แบ่งปัน
wifi location

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการมาตรฐาน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Alliance ได้ออกมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคารได้แม่นยำค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแอพฯ ที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งได้หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

โดยมาตรฐานที่ชื่อว่า Wi-Fi Certified Location ที่ทำงานด้วยโปรโตคอล Fine Timing Measurement ในมาตรฐาน 802.11-2016 จะคำนวณหาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi 2 ตัวด้วยการจับเวลาที่ใช้ส่งสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างแอคเซสพอยต์ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ทั้งขาไปและขากลับ

ก่อนหน้านี้การระบุตำแหน่งด้วย Wi-Fi โดยเฉพาะภายในอาคาร จะใช้การวัดความแรงของสัญญาณ ซึ่งแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องความแม่นยำโดยเฉพาะในตำแหน่งจุดอับสัญญาณทั้งหลาย ซึ่งถ้าจะให้แม่นยำแล้ว เจ้าของสถานที่ต้องจ้างทำสำรวจแบบ RSSI Fingerprint ซึ่งแพงมากๆ

WiFi location

ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ ไม่จำเป็นต้องสร้างหรือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใดๆ เพิ่มเติม ทำให้ได้การประยุกต์ใช้งานที่สะดวกหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการระบุตำแหน่งที่ตั้งในสนามบินหรือสถานีรถไฟใต้ดิน หรือแม้แต่การตรวจติดตามทรัพย์สินที่มีค่ามาก โดยเฉพาะการที่แอดมินด้านไอทีจะสามารถตรวจหาตำแหน่งของอุปกรณ์หรือแล็ปท็อปที่มีปัญหาการเชื่อมต่อได้ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุหาตำแหน่งของผู้คนในอาคารกรณีต้องให้ความช่วยเหลือหรือบริการฉุกเฉิน

ที่มา : https://www.networkcomputing.com/wireless-infrastructure/wi-fi-location-promises-precision/161511044